Narcissisterna finns överallt omkring oss. Det kan vara din gamla skolfröken från mellanstadiet. Hon som alltid höll sig med gullegrisar och syndabockar. Det kan vara bordsgrannen du hade på kusinens bröllop. Han som envisades med att bara prata om sig själv och var totalt okänslig inför det faktum att du försökte byta ämne tjugohundraelva gånger. Det kan vara den lättkränkta kollegan på jobbet som aldrig missar ett tillfälle att manipulera situationer till sin fördel. Än värre, det kan vara din egen mamma. Hon som bryter mot en förälders naturlagar och istället för att glädjas med dig blir avundsjuk på dina framgångar. Det kan vara din bror. Han som samvetslöst försökte få fördelar när arvet efter er far skulle delas upp. Det kan vara din man, pappan till era barn. Han som aldrig kan låta någon annans behov gå före hans egna, inte ens barnen.

En narcissistisk person kan alltså se ut hur som helst, jobba med precis vad som helst och vara i vilken ålder som helst. Den gemensamma nämnaren är att det handlar om en person som har ett utpräglat och över tid varaktigt mönster av att anse sig vara förmer än andra (i fantasin eller i beteendet), svårigheter med att känna empati och har ett starkt behov av att bli beundrad. Ett annat starkt kännetecken för en narcissist är att dennes självbild inte stämmer överens med verkligheten. När den här självbilden ifrågasätts, på riktigt eller minsta antydan till det, reagerar narcissisten med stark och ofta skrämmande vrede.

Narcissisten orsakar stor skada och lidande för sin omgivning. Framförallt i nära relationer eller i beroenderelationer (t.ex. chef-anställd). Att leva med en narcissist innebär en stor negativ påfrestning på livskvaliteen och den psykiska hälsan.

De här relationerna är giftiga.

Man beräknar att cirka 1 % av befolkningen har narcissistisk personlighetsstörning. 75 % av dessa är män. Därför kommer jag i regel benämna narcissisten vid en han men naturligtvis kan narcissisten lika gärna vara en hon.

Personligen tycker jag siffran 1 % låter lite men jag kanske är ett exempel på dåliga erfarenheter. Så låt oss bortse från min erfarenhet och säga att siffran stämmer. Det innebär att det i detta nu finns 100 000 individer i Sverige som uppfyller kriterierna i DSM-5* för narcissistisk personlighetsstörning. Relativt lite ändå kanske du tänker. Ja men betänk då att det är narcissistens omgivning som står för den största delen av lidandet. De flesta av oss har en mamma, en pappa, en mormor, kusiner, ja släktingar helt enkelt. Många av oss har barn, en partner, en make eller en maka. Många av oss har också jobb att gå till, kollegor, chefer, anställda eller kunder vi möter på daglig basis. Det är mänskligt att omge sig av relationer. Narcissisten är inget undantag på den fronten. Väldigt lågt räknat, om vi säger att varje narcissist omger sig av tre relationer där det narcissistiska beteendet skapar reella problem i vardagen, så hamnar vi på 300 000 personer i Sverige som lider av den narcissistiska personens problematik. Jag vågar påstå, utan att kunna sätta några siffror på det, att den här typen av problematik står bakom många sjukskrivningar, skilsmässor och belastar samhällets myndigheter, domstolar och system. På så vis är det här ett samhällsproblem. Det är dags att belysa det.

Ju fler vi är som kan identifiera kännetecknen för narcissistisk personlighetsstörning och narcissistiskt beteende, desto fler är vi som kan se igenom de rökridåer narcissisten omger sig av. Ju fler vi är som förstår dynamiken i dessa relationer, desto fler är vi som kan benämna saker vid dess rätta namn. Ju fler som kan skilja det osunda från det sunda, desto fler är vi som kan bygga ömsesidiga relationer.

Kunskap ger makt. Makt att kunna särskilja luftslott från verklighet. Makt att skilja sant från falskt. Makt att tydliggöra vilka val man står inför. Makt att i slutändan, på ärliga grunder, göra medvetna val i de relationer vi omger oss med. Den här hemsidan syfte är att låta dig ta del av de erfarenheter och slutsatser jag dragit av att ha observerat giftiga relationer på nära håll. Syftet är att förse dig med kunskap.

Med kunskap återtar vi makten som de giftiga relationerna annars har över oss!

 

* DSM: Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorders, en handbok som ges ut av America Psychiatric Association och används brett över världen för att diagnostisera sjukdomstillstånd och störningar inom psykiatrin.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s