Giftiga relationer är en hemsida med syfte att informera och sprida kunskap om narcissism hos den enskilda individen och dynamiken i narcissistiska relationer. Förhoppningen är att hjälpa människor som befinner sig i relationer med personer med denna typ av problematik att göra medvetna val. De här relationerna orsakar stor skada och svårt lidande för narcissistens nära och kära men även andra som kommer i narcissistens väg kan fara illa. De största förlorarna är barnen i de familjer där den ena eller bägge föräldrar är narcissistiska.

Det är lätt att säga att det ”bara” är att stänga dörren om en relation som inte fungerar men i verkligheten är det sällan så enkelt. I vissa fall finns inte heller det valet fullt ut såsom fallet är om ni har barn tillsammans. Syftet med hemsidan är därför även att komma med konkreta strategier och verktyg för att hantera och förhålla sig till en narcissistisk person samt att läka från en narcissistisk relation.

Jag som skriver detta är en kvinna med drygt fyrtio års ofrivillig erfarenhet av narcissism, den fick jag med mig redan från barnsben. Inte särskilt förvånande växte jag upp och fick några decennier senare barn med en man med samma sorts problematik. Hade någon där och då påpekat likheterna i relationen med mina föräldrar och min dåvarande partner hade jag inte förstått vad personen menade. Jag såg inte mönstret.

Jag baserar det jag skriver på egna erfarenheter och det jag har lärt mig från egen otröstlig förkovran i ämnet narcissism. Jag har också lärt mig mycket av att prata med andra som har erfarenhet av narcissistens beteendemönster. På den här bloggen delar jag det jag vet och kan. Jag är även författare till boken ”Perfekt på ytan defekt inuti” som handlar om att hantera vardag och familjeliv med en narcissist: https://www.bokus.com/bok/9789198403862/perfekt-pa-ytan-defekt-inuti-hantera-vardag-och-familjeliv-med-en-narcissist/

Jag skriver om narcissism under pseudonymen Alicia Lundberg. Det gör jag för att skydda mitt barn och av hänsyn till de relationer som utgör basen för mina erfarenheter.

Kunskap är makt. Men den här makten är inte till för att missbrukas och det hjälper föga att kasta kunskap i ansiktet på människor som ändå inte kan förändras. För att använda kunskapen konstruktivt gäller det att fokusera på det man har makt över och kan påverka. Ibland kan ett skifte i fokus vara nödvändigt innan man kan göra det. När du tror dig veta att du har att göra med en narcissist behöver ditt liv åter igen börja handla mer om dig och mindre om narcissisten. Det är här, hos dig, som den verkliga förändringen som gör skillnad kan ske. 

Det är ditt liv, dina val och din väg framåt som gäller nu.

Varma hälsningar

Alicia


Alicia Lundberg i media:

Free, e-tidning sid 34, 1 januari 2021, Jag trodde min kärlek kunde göra honom hel (© Free)

Expressen, 4 november 2020, Alicia fick barn med en narcissist (© Expressen)

Boktugg, 19 oktober 2020, Alicia Lundberg debuterar med bok om giftiga relationer (© Boktugg)


Annat:

Psykopatpodden, 22 november 2020, Lyssna på Monica Emanell, psykologen som medverkar i Alicia Lundbergs bok Perfekt på ytan defekt inuti, berätta om psykisk misshandel.