Vem är narcissisten?

Världen kretsar kring narcissisten. Det är också vad han anser att världen och är till för – han och hans behov. Vi spelar alla förstås huvudrollen i vårt eget liv men i narcissistens fall finns bara han, han, han och åter igen han. Du existerar bara för att fylla hans behov.

Narcissisten kan vara hjälpsam, charma dig och ge dig uppmärksamhet. Det vill säga så länge du ger honom det han vill ha. Ända tills du kommer med en önskan eller krav som inte matchar hans agenda. Då kommer han att reagera med vrede eller helt enkelt göra sig själv onåbar.

Narcissisten är snäll, medgörlig och charmig så länge han får sin vilja igenom. När han inte får det blir han istället rasande, elak, tyst och stängd.

Du som befinner dig i närheten av en narcissistisk person är antingen vän eller fiende. Vän om du göder den bild narcissisten har och vill att andra ha av honom. Fiende om du ifrågasätter öppet eller indirekt säger något som hotar att rubba den här bilden han har av sig själv. Narcissisten reagerar då med en vrede som ofta är skrämmande för omgivningen. Narcissisten skyddar nämligen den här bilden med sitt liv. Att komma i kontakt med de skamkänslor och den lilla människa som döljer sig bakom den bilden uppfattar hans psyke som ett direkt hot mot hans blotta existens. Det är inte logiskt för oss andra men för narcissisten är det en omedveten logik som får honom att offra i princip vad som helst för att bevara den här bilden av sig själv intakt.

Främst är det narcissistens partners, barn, föräldrar, arbetskamrater och vänner som fungerar som näring för narcissisten. När narcissisten känner att han inte har kontroll över dessa källor reagerar han med ilska och kommer försöka återfå kontrollen. Om personen inte längre är en källa för näring placeras personen i kategorin fiende och narcissisten kommer bryta kontakten eller minimera den till den nivå som fortfarande fyller hans syften.

Narcissisten har känslomässigt stannat av i utveckling i tidig ålder. Kanske kan det förenklat förklara vreden som ofta är ur proportion till situationen som utspelar sig. Det är helt enkelt ett barns ursinningslösa raseri vi övriga bevittnar.