Hur den lättkränkte narcissisten på jobbet får dig till att be om ursäkt för en oförrätt du inte begått

Har du en kollega som du har en tendens att hamna i snedvridna konversationer med? Någon som tar ett ämne som från början kändes relativt tydligt och straight forward och som som om det vore en lerklump lyckas modellera om det till något helt annat? Något som på ett eller annat sätt alltid leder fram till att det är synd om den här personen? Kanske har personen inte getts tillräcklig med information eller också har informationen inte getts på ”rätt” sätt alternativt är han eller hon på annat sätt förfördelad, förbisedd och i slutändan kränkt som person. Har det hänt att du bett den här personen om ursäkt utan att du riktigt vet hur det gick till? Lämnade du det här samtalet med en sur eftersmak i munnen? Kände du dig i efterhand upprörd eller arg?

Vad var det egentligen som hände?

Situationer kan misstolkas och vi kan alla begå övertramp på andras bekostnad utan att vi har för avsikt att såra någon, absolut. Det sitter i ryggmärgen hos de flesta att be om ursäkt om man trots allt har sårat någon. Det är inget fel med att be om ursäkt för sin otydlighet, sitt övertramp eller vad det nu än må vara. Men om det här inte var en engångsföreteelse utan något som upprepar sig gång efter annan med den här personen så är det ändå rimligt att dra slutsatsen att det är en del av ett mönster. Om din kollega dessutom tickar av flera boxar i avsnittet för typiska kännetecken för narcissisten är det också rimligt att anta att din kollega har drag av eller är fullblommad lättkränkt narcissist.

I så fall är det inte undra på om den här personen skapar stor förvirring hos dig och i arbetsgruppen.

Det lättkränkte narcissisten är enligt min erfarenhet ofta av den förtäckta typen. Den som framhäver hur ödmjuk han eller hon men genom att göra just det visar att den är allt utom ödmjuk. Den lättkränkte narcissisten på jobbet ser världen som svart eller vit, det finns inga gråskalor. All flexibilitet är på narcissistens villkor – inte på omgivningens. Den lättkränkta narcissisten tar sig själv på enormt stort allvar. Det är en snårig stig att försöka hålla den lättkränkta narcissisten nöjd. Förr eller senare är dömd att trampa snett. Narcissisten kommer låta dig veta när du gjort det. Om inte öppet så på ett passivt aggressivt sätt. Han/hon kanske fryser ut dig, vägrar prata med dig, baktalar dig eller underlåter att göra saker som du bett denne att göra och som du har ett beroende till. På så vis lyckas den lättkränkte narcissisten ”straffa” dig för den oförrätt som denne tycker att du begått.

Det här oberäkneliga sättet skapar en oro runtomkring den lättkränkta narcissisten. Du känner instinktivt att du har trampat snett i den här personens tycke. Narcissisten kommer i de flesta fall inte säga det men du förstår det ändå. Såtillvida du inte är helt immun mot narcissister, vissa är faktiskt det, så hamnar man lätt i en katt och råttalek där du försöker gissa dig till vilket fel du har begått och hur du ska ställa det tillrätta. Många av oss vill ju det. Ställa saker till rätta. Att alla ska vara nöjda och glada. Narcissisten utnyttjar det och styr dig med sina projektioner. Får dig att känna det den vill att du ska känna. Får dig att be om ursäkt utan att du riktigt vet hur det gick till.

Narcissisten använder manipulation för att vrida och vända på saker till oigenkännlighet. Din magkänsla; den sura eftersmaken i munnen. Ilskan som kommer i efterhand. Förvirringen. Det är din kompass. Det är din signal på att något är fel.

Lyssna på den!