Narcissism = personlighetsstörning?

 • Har en narcissistisk person alltid en personlighetsstörning? Svaret på den frågan är nej.
  Man kan gott och väl ha narcissistiska drag som kan vara nog så jobbiga för omgivningen men ändå inte uppfylla kriterierna för att man ska kunna tala om en personlighetsstörning. Med det sagt kan det vara extremt svårt att dra en tydlig gräns mellan personlighetsdrag och personlighetsstörning.
  Personer med en personlighetsstörning har ett varaktigt tanke och beteendemönster som tydligt skiljer sig från normen men som de istället delar med andra som har samma störning. Man pratar om en personlighetsstörning när det här mönstret skapar problem för personen i vardagen eller personens omgivning blir lidande.

  Det kan vara bra att tänka på det som en skala. I den ena änden har vi dem med en del, inte alltför störande, men ändå ogina personlighetsdrag och i den andra änden har vi fullblodsnarcissismen. Personen som prickar rätt på hela skalan av diagnoskriterierna för personlighetsstörningen.

  På: http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=narcissistisk%20personlighetsstörning benämner man det såhär

  ”Ju mer overkliga föreställningarna är om egen storhet och ju mer okänsligt en person uppträder mot andra, desto mer befogat är det att tala om personlighetsstörning”.