Kriterier för diagnosen narcissistisk personlighetsstörning enligt DSM-5

Enligt gängse diagnossystemet DSM-5 är nedanstående kriterierna för att diagnosen narcissistisk personlighetsstörning ska ställas.

Ha i åtanke vid genomläsning att det finns två typer av narcissistiska personligheter.

Den uppblåsta, arroganta och aggressiva typen. Visar nedanstående kriterier öppet utåt.

Den inåtvända, hyperkänsliga och skamfyllda typen. Den här personligheten omsätter nedanstående kriterier mer på insidan (fantasier istället för beteende) än på utsidan och är får man anta därför svårare eller tar längre tid att identifiera.

Så till kriterierna:

”Ett genomgående mönster av grandiositet (i fantasin eller i beteendet), ett starkt behov av att bli beundrad sant en påtaglig brist på empati. Störningen visar sig i ett flertal situationer och sammanhängande från tidig vuxenålder och tar minst fem av följande uttryck:

  1. har en grandios känsla av att vara en betydande person (t.ex. överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar ha gjort sig förtjänt av det)
  2. är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek
  3. tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av, andra personer (eller institutioner) som är speciella eller har hög status
  4. kräver ett övermått av beundran
  5. har en känsla av särskilt berättigande, dvs. har orimliga förväntningar på positiv särbehandling eller på att andra automatiskt ska svara upp mot hans eller hennes förväntningar
  6. utnyttjar andra, dvs. drar fördel av andra för att uppnås sina egna mål
  7. saknar empati: är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov
  8. är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund
  9. är arrogant och högdragen i sitt beteende eller sina attityder”

Källa: Narcissistens speglar – om narcissister för anhöriga och vårdpersonal. Av: Gunilla Nilsson och Thomas Silfving. Upplaga 1:1 2015.