Min mamma kränker min integritet – 5 steg för att sätta gränser

Den narcissistiska mamman går ofta över gränsen på olika sätt. Det kan handla om att läsa dina dagböcker, oblygt gå igenom skåp och lådor när hon är hemma hos dig eller att öppna och läsa din post. Det kan också handla om att hon säger vad du ska tycka, känna och göra i olika situationer. Eller att hon ger dig nedlåtande kommentarer.

Det här beteendet är både kränkande och oerhört sårande.

För narcissisten är barnen bara en förlängning av dem själva. Någon som de kan projicera sina egna drömmar på. Ett verktyg för att förverkliga det de själva inte lyckats uppnå och sen ta äran för det om det skulle hända. Den klassiska stereotypen för den här typen av narcissistiskt föräldraskap uppvisas i filmen ”Little miss Sunshine” där den 7-åriga dottern drivs att delta i olika typer av skönhetstävlingar.

Ett annat sätt för narcissisten att förhålla sig till föräldraskap är att å ena sidan öppet skryta om sina barn och å andra sidan vara missunnsam och avundsjuk i det dolda på sitt barn. Det här är förstås väldigt förvirrande för ett barn som hör mamma stolt som en tupp i telefon berätta för väninnan att du blivit uttagen till mästerskapen i friidrott och i nästa stund när samtalet avslutats ge dig en nedsättande kommentar som suddar ut leendet på dina läppar på ett ögonblick. Förödande.

Att gå igenom dina saker, kränka din rätt till ett eget privatliv och klanka ner på dig kan handla om flera saker, var för sig eller i kombination. Det kan handla om att skaffa sig information om dig för att i ett annat skede kunna använda det emot dig. Information ger ett övertag. Nedlåtande kommentarer handlar oftast om avundsjuka och missunnsamhet och narcissistens dåliga självkänsla. En sak är säker, det handlar inte om dig. Narcissisten ser inga konstigheter med sitt beteende. Den narcissistiska mamman brukar vara expert på att rättfärdiga vad hon gör. Vaddå gått över gränsen. Och hur kan du förolämpa mig så att du ens antyder det? Kom ihåg, du är ju trots allt ingen egen individ, bara en förlängning av henne.

Överhuvudtaget har alla narcissister stora problem med att veta vart de själva slutar och vart andra tar vid.

Det är därför du behöver bli expert på att veta vart du slutar och din mamma börjar annars kommer hon fortsätta med sin gränslöshet.

Undrar du fortfarande varför? 

  • För att hon kan. 
  • För att ingen hindrar henne. 
  • För att det helt enkelt är det här tilltrasslade gränsöverskridande beteendet narcissisten har.

Här är 5 steg för att sätta gränser för den narcissistiska mamman:

  1. Bli expert på dig själv. Lär dig besvara frågorna vad är ok och vad är inte ok för dig i varje given situation.
  2. Tydliggör för din mamma vart gränsen går i given situation. Berätta vad konsekvensen blir om hon överskrider den.
  3. Säg ifrån direkt (utan synbar affekt, vänligt men bestämt) när en gräns har passerats.
  4. Var konsekvent.

Har du sagt att du t.ex. kommer att lägga på om hon förolämpar dig en gång till och det händer – lägg på luren. Har du sagt att du inte vill att hon läser din post och hon gör det – avtvinga henne den där extranyckeln till det hem som hon har haft. Osv…

  1. Försvåra för henne att överskrida dina gränser.

Se t.ex. till att hon inte har en extranyckel till ditt hem och anförtro dig inte i onödan sådant som kan komma att användas emot dig. Osv…

Lycka till!