Big little lies

En narcissist har i regel inga problem med att ljuga. Tvärtom. Det är snarare något man gör på reflex. För att det faller sig så. För att det är enklare så. För att stunden öppnar tillfället.

Narcissisten ljuger för att framstå i bättre dager, slippa något men ytterst och framför allt handlar det om att vinna fördelar.

Men i narcissistens värld gör han inte fel. Han kan nämligen inte göra fel. Som du kanske minns har ju narcissisten i försvar mot att inte kunna bära sina egna känslor (speciellt skam) utvecklat ett falskt jag som är den felfria människan personifierad. Så vad gör narcissisten för att trycka ned skammen och vetskapen om att ljuga är fult? Han ljuger för sig själv såklart. Rättfärdigar varför han måste ljuga. Det här är indoktrinerat och något som narcissisten förmodligen inte ägnar särskilt mycket tankeverksamhet åt men på ett antingen ett medvetet eller omedvetet plan är det ändå just det han gör.

Så långe det går att rättfärdiga är ljuga alltså okej. Det finns alltid en förklaring varför en lögn är nödvändig. En lögn bakom lögnen så att säga.

Men låt dig inte luras att samma sak gäller för dig. Ljuga är inte okej och bevisar bara vilken skurk du är och förrädare du alltid varit. Narcissisten är inte sen att straffa dig om han kommer på dig med att ljuga.

Den narcissistiska relationen kommer med en uppsättning regler för dig (och alla andra) och en uppsättning regler för narcissisten. Det är också den stora skillnaden mellan en dysfunktionell relation och en ömsesidig relation.

Vilka relationer vill du bygga vidare på och utveckla i ditt liv?