Fakta är narcissistens värsta fiende

Fakta är narcissistens värsta fiende

En narcissist är som ett barn som med tvång försöker få in den runda klossen i det fyrkantiga hålet i lådan med klossar. En narcissist kan inte se världen ”som den är”, hans världsbild är förvrängd men att erkänna detta vore som att säga att hela han är fel. Som ni kanske kommer ihåg har ju narcissisten skapat ett falskt jag i försvar mot skamkänslorna han inte förmår att bära. Så narcissisten har ett mönster av att tvångsmässigt försöka återskapa världen efter sin egen världsbild. Narcissister använder sig av manipulationer för att förvirra sin omgivning och få dem att tro på hans bild av honom själv och världen.

Motgiftet mot narcissistens manipulationer är fakta.

Så låt säga att narcissisten i ditt liv råkar vara en kollega;

  • Se till att skriva referat från möten och delge arbetsgruppen
  • Spara mail
  • Dokumentera för dig själv vad som sägs
  • Se till att skapa transparens i arbetsgruppen genom att i möten tydliggöra vem som gör vad och när och följ upp.
  • Om narcissisten agerar gränslöst täck inte upp för det sjukliga beteendet tvärtom, prata med chefen eller markera tydligt att du inte accepterar beteendet
  • Ifrågasätt dubbla budskap och felaktigheter så snart de dyker upp
  • Angrip aldrig person utan alltid sak, behåll en vänlig ton (viktigt för att den narcissistiska kollegan inte ska spela ut dig mot en kollega, se mer info om narcissistens triangeldraman här:  https://giftigarelationer.com/2017/12/08/hur-narcissisten-anvander-sig-av-triangeldraman-for-att-vinna-kontroll/

Naturligtvis behöver inte narcissisten i ditt liv vara en kollega. Principen är densamma oavsett vilken roll narcissisten i ditt liv spelar. Fakta är motgiftet till manipulationer.