Agerar eller reagerar du när narcissisten svär sig fri från ansvar?

”Kan du ringa och sjukanmäla Erik”? står det i sms:et. Det är från din narcissistiske ex man som, trots att sonen är hos honom den här dagen, tar det för självklart att du ska springa hans ärenden på samma sätt som du gjorde när ni var gifta. Du känner dig irriterad. Inget hej, ingen förklaring varför du skulle göra detta åt honom och inget tecken på att du i så fall gör honom en tjänst. Vad gör du?

a) sväljer förtreten och ringer. Du resonerar att du bara vill bara få det överstökat.

b) skriver ett syrligt sms att det kan han minsann göra själv

c) skickar numret till skolan som man ska ringa till för att sjukanmäla och hänvisar till att det är bra om den förälder som har barnet sköter logistiken.

Beroende på hur vi är som person och hur dagsformen är lär svaren variera. Jag har växlat mellan alla tre varianter men vilken variant fungerar bäst?

Narcissisten tar saker för givet. Andras människors behov existerar inte och orimligheten i att andra ska springa hans ärenden är han ofta totalt blind inför eller åtminstone rättfärdigar han det för sig själv. Narcissisten pådyvlar andra och friskriver sig själv från ansvar. Skulle du antyda för en narcissist att han har det minsta fel riskerar du att väcka hans narcissistiska vrede. Samtidigt behöver du skydda dina egna gränser och i största möjliga mån lägga ansvaret där det hör hemma. Har du delad vårdnad med en narcissist är det här en svår balansgång.

Men baserat på svarsalternativen är det utifrån detta, och det är också vad min erfarenhet säger mig, c) som är det alternativ som fungerar bäst. Genom att rikta fokus på sakfråga och inte gå in i en diskussion om vem som gör fel eller rätt besparar du dig, eventuellt, från den narcissistiska vreden. Men den största vinningen är ändå att ansvaret hamnar där det hör hemma och att du skyddar dina egna gränser. Alternativ a) är att göra narcissisten en björntjänst och b) triggar definitivt det som kallas det narcissistiska försvaret som är en reaktion på att du ifrågasätter narcissistens självbild.

Sen ska tilläggas att ibland är alternativ a) svälja förtreten och bara göra det, det som ändå är ett bättre alternativ. Det finns situationer då ditt barn annars riskerar att komma i kläm eftersom narcissisten inte har några skrupler att puta vidare ansvaret direkt till barnet istället. Situationen styr och det handlar som sagt om en balansgång.

Men, bara att kategorisera vilka alternativ man har och göra en bedömning av om barnet tar skada eller inte i varje given situation när man sätter gränser för sig själv gör förhoppningsvis att du agerar oftare än du reagerar på narcissistens nycker. Det är skillnad. Agerar du är din handling medveten och förhoppningsvis konstruktiv. Reagerar du är din handling omedveten och instinktiv, det är inte alltid det första man tänker som är det smartaste. Ibland blir det rätt ibland inte. Genom att tänka igenom varje situation innan du svarar ger du dig själv större utrymme för att göra klokare val. För tips om hur du kan agera i stressfyllda möten med narcissisten se: https://giftigarelationer.com/2017/11/08/ta-hjalp-av-mindfulness-vid-stressande-situationer/

Du kommer trots allt ändå fortsätta reagera på narcissistens krokar och göra felaktiga val ibland. Ibland kommer du reagera istället för agera. Jag har gjort det massvis av gånger och jag fortsätter göra det. Jag blir lika irriterad på mig själv varje gång men jag försöker lära mig av dessa misstag och numer blir det i alla fall alltmer sällan som jag går i fällan. Förhoppningsvis lyckas du med den medvetenhet som du har att pricka in fler konstruktiva sätt att bemöta galenskapen än tvärtom. Det i sig är värt mycket både för sig och ditt barn.

Råden gäller förstås även dig som inte har delad vårdnad med en narcissist men behöver förhålla dig.