Hur vet man om någon har en grandios självbild?

En av flera kriterier för att uppfylla diagnosen narcissistisk personlighetsstörning är att personen i fråga har en grandios känsla (i fantasin eller i beteendet), av att vara en betydande person.

Vad menas med det och hur vet man om någon har det?

Narcissisten tror att han är någon och det klart han är någon, det är vi ju alla – men narcissisten är inte den person han tror sig vara. Hos en person med grandios känsla av att vara en betydande person finns det ett stort gap mellan den person man är och den man tror sig vara.

Den narcissistiska personen höjer upp sig själv till skyarna inom något område i livet, kan vara vad som helst, medan verkligheten är en helt annan. Det är inte alltid den här glipan mellan fantasi och verklighet är synlig för oss andra. De flesta av oss har ingen anledning att ifrågasätta andra människors berättelser eller den bild av sig själva de målar upp. Varför skulle vi göra det?

Det är istället ofta i undertexten av det som sägs som avslöjar mycket om en persons självbild.

Ställ dig själv frågor som:

· Hur ser han på sig själv?

· Hur uppfattar jag honom i förhållande till den person han utger sig för att vara?

· Går den här personens självbild ihop med det jag vet och ser hos den här personen?

· Motsäger han sig själv?