Två typer av narcissister

Forskarna är eniga om att det finns två typer av narcissister men området är ännu i sin linda varför det ännu inte finns någon given terminologi att använda sig av. Jag har valt att kalla de två typerna av narcissister för den öppna narcissisten och den dolda narcissisten eftersom det säger något på en övergripande nivå om hur de opererar. Precis som med personlighetsstörningar i stort kan det vara bra att tänka på det som en skala, en termometer. En narcissistisk person kan mycket väl vara antingen det ena eller det andra, det vill säga en öppen eller dold narcissist eller vandra mellan dem längs med skalan på termometern som en feber på uppgång.

I den ena änden har vi:

Den öppna narcissisten

Den öppna narcissisten är den grandiosa personen förverkligad. Han är enligt egen utsago felfri, en utvald och speciell person. Han lider sällan eller väldigt lite av ångest och stress. Det falska jag narcissisten har skapat är vacklar knappt alls. Den öppna narcissistens försvarsmekanismer är så pass starka att han knappt om ensa alls är medveten om att de existerar.

I den andra änden av termometern har vi:

Den dolda narcissisten

Den dolda narcissisten är hyperkänslig och lider av svår okontrollerad ångest. Han är känslig för minsta lilla nyansskillnad och minsta tecken på att bli avvisad. Den dolda narcissisten behöver ständigt bedyras för att lindra sin ångest och rädsla. Den dolda narcissistens försvarsmekanismer är i mycket skörare än hos den öppna narcissisten vilket resulterar i ständigt ångest och rädsla.

Nytt år nya vägar i att sprida ljus över den förvirring som giftiga relationer skapar. För dig som är nyfiken och vill diskutera narcissisten och dennes giftiga relationer välkommen att gå med i den nystartade öppna gruppen ”Narcissistens giftiga relationer” på Facebook: https://www.facebook.com/groups/142662746443165/