Den öppna narcissisten vs den dolda narcissisten – två sidor av samma mynt

Som nämnt tidigare finns det två typer av narcisster; den öppna narcissisten och den dolda.

Det karaktäristiska draget hos den öppna narcissisten är hans grandiositet. Han är störst, bäst och vackrast och enligt egen utsago felfri. Hos den öppna narcissisten kan försvarsmekanismerna vara extremt höga. Skammen som också hör till den narcissistiska problematiken och som alla narcissister arbetar så hårt för att slippa komma i kontakt med är i den öppna narcissistens fall undertryckt och därför ofta omedveten.

I den dolda narcissisten fall är skammen istället ständigt närvarande. Den här typen av narcissist känner sig ofta otillräcklig och ställer höga krav på perfektion hos sig själv vilket bidrar till ångesten. Den dolda narcissisten föraktar sig själv för sin oförmåga till perfektion men tycker samtidigt att han har en dold eller oförlöst talang som han i sin tur föraktar andra för att de inte uppmärksammar alls eller i alla fall tillräckligt. Den dolda narcissisten är grandios i fantasin. Han är ofta omedveten om orimligheten i sina krav eller hur mycket han begär av sin omgivning.

Typiskt är alltså den öppna narcissisten grandios och mer omedveten om skammen han skyddar med sina uppbyggda försvarsmekanismer.

Den dolda narcissisten är öppet skamfylld men istället mer omedveten om sin egen grandiositet och de höga hästar han typiskt sitter på.

De två typerna av narcissister ter sig olika men är ändå två sidor av samma mynt.