Narcissistens manipulationer: gaslightning eller rökridåer

1944 vann Ingrid Bergman en Oscar för rollen som Paula i filmen ”Gaslight”. I handlingen försöker Paulas make få henne och omgivningen att tro att Paula är sinnesjuk. Genom att manipulera små saker i deras omgivning och hävda att hon misstar sig, minns fel eller är förvirrad vrids Paulas verklighetsuppfattning till att hon varken vet ut eller in längre. Filmen har gett upphov till uttrycket ”gaslightning” som används för att beskriva någons systematiska försök att urholka tilltron på den egna verklighetsuppfattningen. Den här typen av ”mind games” brukar narcissister vara experter på att leka. I den enklaste formen kan sådan psykisk misshandel gå ut på att narcissisten förnekar att han sa det du just hörde honom säga eller förneka det han just gjort. I mer avancerade fall kan den narcissistiske partnern iscensätta en radda händelser för att uppnå sitt syfte. Avsikten är densamma; genom att förvirra och få dig att tvivla på din egen förmåga kan han vända strålkastaren bort från sig själv och sitt beteende och istället rikta den mot dig.

Den lättväckta vreden hos narcissisten väcks så snart hens luftslott hotas att rasera och han riskerar att bli påkommen. Skammen ger sig tillkänna och detta måste förhindras till varje pris. Narcissisten skyr inga medel och ordspråket ”nöden har ingen lag” kommer till sin rätt när fara finns att han potentiellt kan komma i kontakten med det han absolut inte vill kännas vid. Det är inte lätt att hänga med i svängarna med en narcissist som vill svära sig fri från skuld. Bortförklaringarna är många och ofta uppfinningsrika. Lika kreativa är säkert dina egna tolkningar på varför dina gränser inte blir respekterade. Kanske tror du på narcissistens resonemang som så gott som alltid leder fram till att det är dig det är fel på. Kanske vet du att det är narcissisten det är fel på men du får inte grepp om dig själv. Varför finner du dig i att behandlas såhär såtillvida det inte ligger ett korn av sanning i det hen säger? Det måste nog vara något fel på dig i alla fall. Känslan av att antingen är hen galen eller så är jag det hänger över er som ett regntungt moln.

När du ifrågasätter din narcissistiska partners dåliga beteende möts du av ”det vara bara för att, om inte du, det visste jag inte, det sa jag inte, det sa du inte, om du hade gjort si eller så hade det varit annorlunda”.

Jag väljer att kalla det rökridåer för genom att du börjar tvivla på ditt eget minne, din egen uppfattningsförmåga, ditt eget omdöme och förmåga att läsa av verkligheten rätt blir du omsluten i den täta dimman narcissisten omger sig av så snart han blir ifrågasatt.