Två kännetecken på att du lever med en narcissistisk partner

Din partner tänker i skalor av svart och vitt och har väldigt lite gråzon däremellan

Den narcissistiska partnern ser världen i svart och vitt och delar in världen i gott och ont. Allt som han inte tycker är bra är uruselt, värdelöst och dåligt. Allt som han tycker är bra är underbart, fantastiskt och enastående. De som inte tycker som han är inte välkomna att yttra sig eller till och med fiender. De som tycker som han får slå sig ned vid bordet och är hans förtrogna.

Din partner växlar mellan att idealisera dig och nedvärdera dig

Med en polariserad världsbild följer idealisering och nedvärdering. Narcissisten pendlar mellan att sätta sin partner på en piedestal och höja henne till skyarna för att därefter bli besviken och arg och nedvärdera henne. I den fasen är hon inte mycket värd. Sen börjar idealiseringen igen bara för att följas av nedvärdering och så fortsätter det i en evighetscykel.