Den narcissistiska kollegan tål inte konkurrens

Den narcissistiske kollegan tål inte konkurrens. Han eller hon kommer försöka oskadliggöra dem som upplevs som konkurrenter. Narcissisten förminskar ”konkurrenten” genom att t.ex baktala personen i fråga för att få denne att framstå i dålig dager eller skapa triangeldraman med syfte att väcka affekt.

Om du blir drabbad av en narcissistisk kollega har du tur om han eller hon inte har så många allierade. Mindre tur om narcissisten är den informella ledaren omringad av en klan av ja-sägare. Otur om narcissisten är din chef. En narcissist i maktposition är inte roligt att ha att göra med. Den narcissistiske chefen favoriserar de trofasta medarbetarna som han inte känner sig hotad av och försöker göra sig av med dem han upplever som konkurrenter.

Om du råkar ut för en narcissistisk kollega eller chef ha i åtanke att fakta är narcissistens värsta fiende.

Se till att ha ryggen fri. Var tydlig med var dina gränser går och transparent i din kommunikation, hellre övertydlig än otydlig. Se till att inte bara den narcissisten förstår dina intentioner utan även övriga kollegor.

Försök prata med narcissisten men gör det när saker och ting är lugnt och på ett icke konfrontativt sätt. Kom ihåg att narcissisten söker affekt och ditt mål här är inte att göda konflikten utan snarare få den att upphöra. Icke konfrontativt kan vara att säga något i stil med: det är säkert inte din mening men när du gör X får det mig att känna Y. Beroende på vad som har hänt och hur du känner kan du addera vilket beteende du vill ska upphöra och eventuell konsekvens från din sida om beteendet inte upphör.

Om du inte får gehör eller om situationen inte förbättras vänd dig till arbetsplatsens HR avdelning (om sådan finns) eller överväg att byta arbetsplats.

Ingen narcissist eller konflikt är värd att förlora hälsan för!