Grupp om narcissistens giftiga relationer på Facebook

För dig som vill diskutera narcissistiska relationer och/eller dela information, kunskap och erfarenheter av giftiga relationer och på så vis bidra till en kunskapsbas som fler kan dra nytta av:

Välkommen att gå med i den öppna facebookgruppen narcissistens giftiga relationer

https://m.facebook.com/groups/142662746443165