Din och narcissistens självkänsla

Narcissism handlar i sin mest avskalade form om att hantera sin självkänsla. Alltså självregleringen av hur man känner inför sig själv.

Med sund narcissism känner du att du duger som du är och har ett existensberättigande utanför det du presterar eller din yta. Den här förmågan att tro på sig själv och tycka om sig själv skyddar oss från gränsöverskridande och hjälper oss genom svårigheter.

Narcissism i sig är alltså inte av ondo – tvärtom.

När narcissismen däremot blir osund har narcissismen kantrat. En person med narcissistisk personlighetsstörning har en extremt vecklande självkänsla. Det vill säga narcissisten känner innerst inne att han är värdelös och saknar existensberättigande. I försvar mot den här självbilden har narcissisten utvecklat ett falskt jag som är det motsatta från den här osäkra, självhatande personen och ångar av påklistrat självförtroende. Narcissisten kan vara mer eller mindre omedveten om den inre kampen som pågår. Han döms att för alltid ha dessa två Mr Jekyll och Dr Hyde inom sig som utmanar varandra till kamp. Den här striden som pågår inom honom kommer han ge utlopp för genom att attackera dem i hans omgivning.

Man kan säga att narcissisten saknar de inre verktygen för att reglera sin självkänsla.

Självkänsla är inte så mycket något du kan bygga på egen kammare. Det är faktiskt till viss del kopplat till självförtroende men till stor del blir självkänslan till och utvecklas i relation till andra människor. Hur vi speglas av andra påverkar hur vi ser på oss själva.

Med det sagt – har du levt i en giftig relation så tar din självkänsla skada. En läkande kraft är motsatsen till den giftiga relationen. Se till att omge sig av sunda, kärleksfulla relationer där ömsesidighet råder.