Fem tecken på att du är i en sund relation

Motsatsen till narcissistens dysfunktionella relationer, vad är det?

Det är till skillnad från narcissistens ensidiga relation en ömsesidig relation.

Här är fem tecken på att du befinner dig i en sund relation:

  1. Dina känslor tas på allvar
  2. Du blir inte ifrågasatt och tvingas förklara eller straffas när du säger nej
  3. Det finns ge och ta i relationen
  4. Den andra personen visar genuint intresse, ställer frågor och bryr sig om hur du mår
  5. Den andre personen önskar dig gott även i egna tider av motgång

Om du har en sådan här partner eller vän – gratulerar. Att omge sig av friska sunda relationer är ett av de bästa motgiften till narcissistens giftiga relationer.