Bara någon som är oskyldig skulle bli så arg. Eller?

Har du någonsin sagt till en person att något han gjort var onödigt eller kanske lite över gränsen bara för att få en rejäl utskällning tillbaka? Var det oväntat? Tappade du fattningen? Tänkte du att det måste vara något i historien som du missar? Att bara en person som faktiskt är oskyldig skulle kunna bli så arg som han nu blev? Slutade det samtal du från början hade tänkt skulle korrigera personens beteende med att det var du som bad honom om ursäkt?

Det här är precis vad narcissisten vill. Narcissistens plötsliga vrede är ett effektivt maktmedel. Den oproportionerligt stora ilskan i förhållande till situation skrämmer till tystnad och skapar tvivel hos den andre om att man inte har all information. När narcissisten drar till ”jag är så oerhört kränkt” kortet backar de allra flesta och ber om ursäkt. Har narcissisten riktigt tur känner sig personen dessutom skyldig att ”gottgöra” narcissisten för att ha kränkt honom. Vips har så hela situationen vänds från att narcissisten gått över en gräns där en ursäkt hade varit på sin plats. Till att den andre ber om ursäkt och är skyldig honom något som plåster på såren.

Det är en skev värld narcissisten lever i och även drar in oss andra i. Ju mer vi kan och förstår om narcissistens dysfunktionella relationsmönster desto lättare kan vi sortera vad som är vad och undvika att luras in i desillusionen.