Gränskontroll för narcissister

Narcissisten har ingen egen hel identitet. Hans personlighet är splittrad i två motsatser; det outvecklade jaget med självtvivel och det falska jaget som är klanderfri. Det här är narcissisten själv omedveten om.

Narcissisten har ingen aning om vart han själv slutar och andra börjar. Därför blir narcissistens relationer en sammansmältning. Relationen saknar ett tydligt jag och ett tydligt du som tillsammans bildar ett vi. I narcissistens ögon är nämligen andra människor bara en förlängning av han själv och existerar enkom för hans skull.

I och med att narcissistens gränser i förhållande till andra är konturlösa blir han också gränsöverskridande. Att dra saker för långt och kräva det nästintill omöjliga av sin omgivning är ett typiskt kännetecken för narcissisten. Han förstår inte att ett nej är ett nej och tar sig friheter de flesta andra inte skulle komma på.

Väl över den andre personens gräns börjar narcissisten tänja på dem än mer. Långsamt men säkert erövrar han alltmer mark medan den andre personen börjar tappa fotfästet och tvivla på sina egna upplevelser.

Var uppmärksam när någon tar sig friheter på din bekostnad eller begär saker av dig som du själv inte skulle begära. En händelse kanske inte säger allt om en person. Vi är alla olika, men det är ändå anledning nog för att redan där och då skärpa uppmärksamheten. Om beteendet återkommer är det, om du inte gjorde det när det hände första gången, dags att tala om att personen i fråga just passerat en gräns.

Utgå från dig själv och sätt gränser. Om du inte vill, har lust eller kan ställa upp på det personen ber dig om är det en fullgod anledning nog – säg nej. Det låter enkelt såhär skrivet i text men många av oss har svårt med detta.

Ganska ofta dock kommer känslan av att något är fel före man kan ringa in vad det är i en persons agerande som väcker den känslan. Var därför uppmärksam på den där känslan av att något är fel i en relation. Det är ofta första tecknet på att något också är fel i en relation. Ta den på allvar. Ta dig själv på allvar. Praktiska problem är till för att lösas. Känslor är inget som ska lösas.

Du har rätt att känna som du känner!

Du har rätt att säga nej!

Narcissisten har inte koll på sig själv. Om du däremot har koll dessa två saker så kommer du bättre kunna skydda dina gränser.