Lågan som håller hoppet uppe

I sunda relationer kommunicerar man mycket och ofta. Man turas om att ge och ta. Osunda relationer däremot präglas av dålig eller ingen kommunikation alls. Den ene tar på bekostnad av den andre. Det råder en ständig brist på balans i den osunda relationen.

Inte sällan består den osunda relationen av en part som hoppas på en förändring.

Som tänker;

  • Om han bara inser
  • Om han bara förstod
  • Om jag bara kan förklara på ett annat sätt hur det han gör får mig att må
  • Om jag visar hur sårad jag är
  • Om jag bara når fram till honom
  • Om jag bara ändrar mig
  • Om han bara ändrar sig

Om bara si. Om bara så. DÅ blir allt bra, bättre eller okej.

Var uppmärksam på ”om bara” tankar. Rannsaka dem noggrant. Det kan mycket väl vara tecken på att du redan gett en person eller en relation alldeles för många chanser.

Med narcissisten är ”om bara” ofta lågan som håller hoppet i relationen uppe. Ironiskt nog är det ofta först när hoppet släcks som verklig förändring kan ske. Det är först då fokus skiftar till det du på riktigt kan förändra – dig själv och din situation utifrån den verklighet som råder istället för den verklighet som du hoppas på.

Ibland måste vi låta det bli mörkt innan vi kan se saker i dess rätta ljus.