Bara vreden är direkt

I goda relationer pratar man om det man behöver prata om. Även de jobbiga sakerna. I kontrast är ingen eller dålig kommunikation en stående ingrediens i dysfunktionella relationer.

Om vi tittar på den narcissistiska familjen så är kommunikationsstilen undvikande eller indirekt.

Några exempel:

  • Vissa ämnen pratar man inte om överhuvudtaget
  • Andra ämnen undviker man
  • Familjemedlemmarna pratar om varandra istället för med varandra

Narcissisten använder sig ofta av en tredje part för att kommunicera. Det vill säga han eller hon säger något till en familjemedlem med förhoppningen att det som sägs eller signalerna i budskapet ska uppfattas av en annan familjemedlem. Narcissisten hoppas på så vis uppnå en effekt t ex ett önskat beteende hos den här tredje personen.

Den här indirekta kommunikationsstilen – där alla i familjen ska gissa sig till vad som är ”rätt och fel” skapar spänningar och passiv aggressivitet inom familjen. Familjemedlemmarna trippar på tå för att inte trampa fel och hamna på minerat område. För om det önskade beteendet hos den familjemedlem som budskapet ursprungligen var menat för inte fattar vinken då kommer vreden som ett brev på posten.

Inte sällan är vreden det enda som är rakt och tydligt i den dysfunktionella familjen.