Varför sätta ord på sina upplevelser är avgörande för att sätta gränser

I relationen till narcissisten finns ofta ett ordlöst känslokaos. Reaktioner är instinktiva och primitiva. Narcissister väcker starka reaktioner hos sina närmaste. Ursinnig vrede. Hopplös förtvivlan. Avgrundsdjup sorg och huvudlös förtvivlan. Ändå kan det vara oerhört svårt att sätta ord på det man upplever. Kanske inte på känslan: ”nu är jag jätteledsen” men allt det där som ligger bakom känslan. Vad det är som väcks i en. Varför det väcks. Vad det var som utlöste känslan. Vad narcissisten spelade på för strängar. Orsak och verkan. De sakerna är svåra att sätta ord på.

Varför är det så viktigt att stanna upp och noggrant fundera igenom vad som just hände när narcissisten väcker de här primitiva känslorna?

Jo, därför att den som kan sätta ord på sina känslor kan uttrycka sina behov. Den som kan uttrycka sina behov kan sätta gränser. Den som kan sätta gränser kan bättre skydda sig själv.

Den som bättre kan skydda sig själv kan skapa utrymme för att läka.