Barnkonventionen blir lag 2020

2020 blir barnkonventionen lag. Förändringar tar ibland onödigt lång tid men för alla som har delad vårdnad med en narcissist är det här ett steg i rätt riktning. I och med detta stärks barnets rättigheter.

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/antligen-blir-barnkonventionen-lag/