Låsta positioner i narcissistens relationer

I nära relation till en narcissist utvecklar man medberoende. Uttryckt med andra ord så är medberoende den anpassning som sker hos dig i förhållande till den andra personen.

Medberoende kan se olika ut för olika personer men här är några exempel:

  • Vad den andra personen  känner och tycker har alltid företräde i relationen – till skillnad från att ge och ta råder i relationen
  • Dina känslor måste valideras mot den andra personens innan de tillskrivs ett värde – till skillnad från att bådas känslor har samma värde
  • Du gör allt för att den andra personen ska vara glad eller nöjd – till skillnad från den andra personen som spelar ut sitt känsloregister fritt
  • Du gör avkall på dig själv för att få uppskattning eller slippa bli dåligt behandlad av den andra personen – som till skillnad från dig är fri att göra vad han/hon vill
  • Du försöker vara ett stöd för den andra trots att du knappt orkar stå upp själv
  • Du känner dig älskad när du är behövd men själv har du ingen att vända dig till när det krisar
  • Du försvarar, förskönar och slätar över den andres beteende kanske för dig själv men speciellt för omgivningen

Att medberoende uppstår i den nära relationen med narcissisten är ett faktum. Det är själva grundförutsättningen för relationens existens – utan anpassningen ingen relation. Så varför stannar man då? Det låter ju enkelt att bara sluta anpassa sig. Det som binder oss till den narcissistiska personen skiljer sig också åt. För en del är tanken på att bli övergivna eller förlora relationen outhärdlig. För andra håller rädslan en fast i ett hårt grepp. För en tredje kan det vara känslan av att vara behövd, man kan känna att den andre personen går under utan mig. För en fjärde är det de praktiska omständigheterna som man inte ser en lösning på.

Att medberoende ingår i narcissistens relationer är en sak men det stannar inte där. En narcissist eller en person med starkt narcissistiska drag skapar även obalans i gruppsammanhang. Tänk dig ett möte på jobbet. Vi är nog många som befunnit oss i situationen att en person enväldigt dominerar mötets riktning. Det är som om den här personen har ensamrätt på att tycka och tänka, andras åsikter räknas inte, eller är i alla fall inte jämställda hans eller hennes åsikter. Enbart ja-sägare får utrymme på mötet. Märkligt nog tycks gruppen acceptera beteendet. Kanske får den dominanta personen t om hejarop och bekräftande nickningar av andra runt bordet. Du förundras. Det är som om alla andra är trollbundna av vad den här personen har att säga, vettigt budskap eller inte, det tycks inte finnas utrymme för vare sig andras åsikter eller känslor i det här rummet. Så du tystnar. Är du fel ute eller är du den enda personen med vettet i behåll på det här mötet? Vad är det som händer?

Medberoende kan uppstå även i gruppsammanhang. Anpassningar görs i regel i alla relationer men när individerna i gruppen ständigt måste validera sina åsikter mot en och samma persons åsikter kan man säga att ett medberoende har utvecklats inom gruppen. Vad binder gruppen till att bete sig såhär? Precis som i den individuella dysfunktionella relationen varierar det med. I gruppen kan det dessutom variera på individnivå. Det kan handla om att personen i fråga som ges ensamrätt för tyckande och tänkande befinner sig i en maktposition – formell eller informell. Det kan handla om att personen i fråga är medryckande och karismatisk och på så vis trollbinder sin publik. Eller något annat.

Narcissistens relationer skapar dessa låsta positioner där den ena har enväldig rätt att känna, tycka och tänka och den andra individen eller gruppen får anpassa sig på bekostnad av det egna kännandes, tyckandet och tänkandet.

Tidigare inlägg om medberoende:

https://giftigarelationer.com/2018/02/15/den-medberoendes-visa/

https://giftigarelationer.com/2018/02/14/7-tecken-pa-att-du-kan-vara-medberoende/