Gråzoner

Hjälte, skurk och ond, god. Narcissisten kategoriserar in i världen i motsatser och har väldigt lite rum för att sortera in saker däremellan. Det finns inga gråskalor. Man är antingen i det vinnande eller förlorande laget. Narcissisten lever i en polariserad värld där människor är och beter sig som stereotyper. Som partner till en narcissist är det lätt att dras med i det här förhållningssättet. Trots allt hamnar man ju ständigt i någon av vågskålarna själv – bra eller dålig. Med en narcissist hamnar man också ofta i situationer där man förväntas hålla med alternativt blir tvingad att gå i försvar.

Det är en väldigt förenklad bild av världen narcissisten erbjuder. En förenklad bild av ”hur saker och ting är” kan skapa en känsla av trygghet i en komplex värld och i en komplicerad relation. Du som är del av narcissistens förenklade världsbild – håll kontakten med den verkliga världen som finns utanför hemmets svartvita väggar. Den värld som med alla sina gråskalor och andra nyanser bryter av mot svärtan och det bländande vita som narcissisten målar den i.

Saker och ting är sällan är så enkla, lättförståeliga och ensidiga som narcissisten vill få dem att framstå.