Narcissistiskt beteende i relationer

Man måste inte vara narcissist för att ha anammat en narcissistiskt beteende. Det narcissistiska beteendet ställer till nog så mycket problem i relationer människor emellan.

Här är några narcissistiska beteenden som även i mindre doser ändå kan ställa till det i våra relationer:

  • Kan inte ta emot ett nej utan att bli stött.
  • Blandar ihop sakfråga och person – allt man diskuterar blir personligt.
  • Lättkränkt. Motparten behöver ständigt vakta sin tunga och sina steg för att inte trampa i klaveret med den här personen.
  • Kräver ständig bekräftelse och uppmuntran för att inte ”surna” till.

Om vi upplever att vi har återkommande problem i våra relationer kan vi vara hjälpta av att försöka komma underfund med orsaken bakom vårt beteende.

Om vi däremot befinner oss på andra sidan relationen som en motpart till en person med dessa mindre smickrande sidor kan vi, om vi bryr oss om personen i fråga och vill försöka förbättra relationen, prova att med medkänsla och empati för den vi pratar med ta upp hur personens beteende påverkar oss, hur det får oss att känna och vad vi önskar istället. Om personen i fråga ändå tar mer energi än vad den ger tillbaka eller om du helt enkelt tappat tron om en förändring kanske det är dags att backa hem och ta dig en funderar på vad du ska göra med den här relationen.

Narcissist eller inte narcissist, sunda relationer och personer ger energi eller, om inte annat, känns det varmt i hjärtat och inte som en klump i magen.