Att få det omöjliga att hända för dig och inte för narcissisten

En narcissist begär det omöjliga av sin omgivning. Nära en narcissist är det ofta så tankarna går; det här är ju vansinne, att han (eller läs hon) bara har mage.

Ja, narcissisten har mage och mer därtill. Den narcissistiska kollegan kan tycka att det är självklart att du ska göra ditt eget jobb och hennes jobb – det är bara rättvist. Den lämnade narcissistiske maken kan tycka att du ska lämna huset och alla era tillgångar till honom och i princip ”betala” för att du har mage att lämna honom. Den narcissistiska mamman kan tycka att du ska ställa upp i vått och torrt utan att erbjuda ens ett litet lillfinger tillbaka.

Narcissistens motpart har det inte lätt. Det finns ingen som kan agera så provocerande som narcissisten och ändå kommer han eller hon ofta undan med det. Dem som står narcissisten nära lär sig eller lättare sagt – de bearbetas och drejas som en lerklump till att bli en avbild av den narcissisten vill att han eller hon ska vara. Den andre i relationen ska svara upp på narcissistens behov. Den andre har inte rätt till egna tankar, åsikter och känslor. Den andre har ingen talan. Och i slutändan, hur mycket uppdämd frustration och vrede som än gömmer sig hos motparten så får han eller hon ofta det omöjliga att hända för narcissisten. För annars…

Kommer vreden. Kommer beskyllningarna. Kommer det dåliga samvetet; tänk om han eller hon har rätt? Kanske är det bara jag? Kanske är jag egoistisk ändå? Eller om jag bara visar lite till så kommer han eller hon förstå.

Nej, narcissisten kommer inte förstå. Aldrig kommer narcissisten förstå. Människor i hans eller hennes omgivning är bara en förlängning av narcissisten själv och så kommer det förbli. Det finns ingen källa till energi hos narcissisten som går att rikta mot förändring. All narcissistens energi går ju redan åt till att upprätthålla fasaden av att vara en felfri och klanderfri person.

Källan som kan leda till förändring ligger hos dig och inte narcissisten. För dig som är i en relation med en narcissist kan det kanske tyckas omöjligt här och nu att ta ett steg i endera riktning men betänk att du redan får det omöjliga att hända i den här relationen – varje dag. Betänk för en stund vilken kraft som ligger i detta och vad du skulle kunna göra med den energin om den riktades mot det som betyder något för dig. Vad skulle hände om all den här energin som investeras i den här relationen lades på dig? Dina barn? Personer som bryr sig om dig och vill det bästa för dig? I ett fritidsintresse? En ny karriär? En utbildning? Ett flygcertifikat? Ja, tänk.

Det är som att spara pengar i madrassen kontra att spara i fonder. Gör vi det första riskerar vi att sedlarna blir gamla och hinner bli ogiltiga fram till att vi kommer oss för att använda dem. En eventuell avkastning är bara att glömma. Gör vi det andra finns det åtminstone en ärlig chans chans, till och med en god sådan, att vi får tillbaka mer än vad vi investerat.

Att neka narcissisten tillträde till din energi gör att du kan investera den i något som växer men för att göra det behöver du se att du har ett val. Ett val att säga nej till narcissisten och ja till dig själv . Som allt annat kommer detta med ett pris. Priset är att stå ut med att vara en ”dålig” människa i narcissistens ögon. Det egna tvivlet. Den ångest som det medför att stänga igen dörren framför narcissisten och lyssna på det ilska hamrandet eller den hotfulla tystnaden som då uppstår. Det går över. Det mesta gör det. Jag vet.