Ett samtal med ditt framtida jag

Har du en relation till en narcissist? Föreställ dig att du kunde ha ett samtal med ditt framtida jag om den här personen och den här relationen.

Låt säga att ditt framtida jag befinner sig fem år framåt i tiden och för enkelhetens skull låt oss också säga att ditt framtida jag bara kan svara ja och nej på de frågor du ställer om narcissisten som vi i det här fiktiva samtalet kallar för Erik . Ett sådant samtal skulle då kunna låta något i stil med:

Ditt nuvarande jag: ”Hej, du jag undrar har Erik förändrats nåt på de här fem åren”?

Ditt framtida jag: ”Nej”.

Ditt nuvarande jag: ”Nähä men har vi lyckats reda ut något av alla de problem som finns mellan oss då”?

Ditt framtida jag: ”Nej”.

Ditt nuvarande jag: ”Men förstår Erik att han har problem”?

Ditt nuvarande jag: ”Nej”.

Ditt nuvarande jag: ”Okej men kommer relationen bli bättre”?

Ditt framtida jag: ”Nej”.

Ungefär så skulle ett samtal med ditt framtida jag kunna låta om det gäller en narcissist. Poängen är att narcissister inte förändras. Medan vi andra drar lärdomar och präglas av de erfarenheter vi gör genom livet förblir narcissisten ungefär densamma livet igenom. Narcissisten har emotionellt ”fastnat” i ett stadie av sin utveckling och kommer inte vidare. De emotionella problem etablerades tidigt i narcissistens liv, långt före era vägar korsades och problemen kvarstår även om ers vägar skiljs åt. I narcissistens relationer är det ”same old story” om fem år likväl som tjugo år från nu.