Förmåga att reglera sin självkänsla kontra narcissistens oförmåga att hantera den

Självkänsla handlar om hur du ser på dig själv, alltså vilket värde du tillskriver dig själv. Det har inget att göra med hur mycket du klarar av att göra eller hur uppskattad du är av andra. En något sånär väl utvecklad självkänsla är en förutsättning för att vi ska känna oss goda nog utanför det vi presterar och också kunna odla nära relationer till andra.

Några grundläggande skillnader mellan en person med förmåga att reglera sin självkänsla och en person som är oförmögen att reglera sin självkänsla:

Med en väl utvecklad förmåga att reglera vår självkänsla Med en oförmåga att reglera vår självkänsla 

Påverkar våra känslor oss men vi är samtidigt medvetna om att känslor förändras. Vi förstår att det vi känner kan vilseleda oss och lägger därför in logik och fakta i ekvationen innan vi skrider till handling.

 

Överraskas och styrs vi helt och hållet av våra egna känslor. Det vi känner tar vi för fakta och presenterar för omgivningen som ”sanningen”.

Har vi förmågan att se saker från andras perspektiv och förstår att det finns två sidor av saker.

 

Ser vi världen som svart eller vit och delar in den i god eller ond med ingen eller väldigt lite gråzoner däremellan. Världsbilden blir kraftigt förenklad och barnslig.
Har vi en balanserad syn där det goda får finnas sida vid sida med det onda hos våra nära och kära.

 

Alternerar vi mellan att idealisera och nedvärdera våra nära och kära.
Kan vi respektera våra egna och andras gränser och integritet.

 

Känner vi ingen tydlig skillnad mellan oss själva och andra, andra är en förlängning av oss och tvärtom. Det här gör att vi ofta agerar gränslöst och utan hänsyn till andras känslor.
Kan vi reglera och hantera den egna självkänslan vilket hjälper oss genom problem och svårigheter.

 

Kräver vi ständig feedback och andras godkännande. Vi är beroende av andras konstanta påfyllnad för att känna oss ”goda nog”.
 Känner vi oss ”bra nog” trots att vi inte är perfekta. Vi kan ta de goda sidorna med de dåliga hos oss själva och andra.

 

Strävar vi efter ständig perfektion inom något område i vårt liv (yta eller beteende).
Kan vi vara oss själva utan att spela en roll.

 

Har vi skapat ett falskt jag som är perfektion personifierad, i det öppna (beteende) eller i det dolda (i fantasin).
Kan vi ta ansvar för våra handlingar.

 

Skyller vi våra tillkortakommanden och misstag på andra.

Kärnan i narcissistens problematik handlar i grund och botten om en oförmåga att kunna reglera sin egen självkänsla.

En reaktion på ”Förmåga att reglera sin självkänsla kontra narcissistens oförmåga att hantera den

Kommentarer är stängda.