Tre anledningar till varför det är stressande att förhålla sig till en narcissistisk förälder

Många som delar föräldraskapet med en narcissist kan vittna om hur barnet påverkas negativt av narcissistens föräldrastil. Ont i magen, ångest, oro, utbrott, nedstämdhet, svajigt känsloliv, ilska och aggressioner är exempel på fenomen som de föräldrar jag har pratat med kopplar ihop med den dysfunktionella förälderns problem.

För dem som har delad vårdnad och lever varannan veckas liv eller liknande med en narcissist kan fenomenen bli extra tydliga inför bytesdagar. Barnet kanske blir låg och nedstämd dagarna före det ska till den narcissistiska föräldern. Man kan tänka sig att en tyst och sammanbiten förberedelse pågår inom barnet. Eller kanske blir det tvärtom. Mer bråk därhemma. Det som stressar barnet behöver ett utlopp. Likadant är det ofta tufft när barnet precis har kommit hem igen. Det onda och allt som barnet känslomässigt har fått hålla tillbaka under dagarna hos den andra föräldern måste nu på ett eller annat sätt komma ut.

Det är tufft att växa upp med en narcissistisk förälder. Även när den dysfunktionella föräldern inte är närvarande så bär barnet ständigt med sig förälderns röst. Stressen är konstant. Men vad är det med den här typen av föräldarstil som kostar så oerhört mycket energi för barnet? Det här gäller förstås också för det vuxna barnet.

Det här är vad barnet medvetet eller undermedvetet vet att förvänta sig av den narcissistiska föräldern.

Tillsammans med den narcissistiska föräldern:

  1. Kommer barnets behov inte bli mötta. Barnet förväntas inte ha några egna behov och om det finns några behov som erkänns av föräldern så är de alltid underordnade förälderns egna behov.
  1. Tvingas barnet ständigt läsa av föräldern. Narcissisten är oberäknelig i humör och handling och väldigt lättkränkt. För att få igenom sin vilja använder föräldern ordlös kommunikation i form av manipulationer, projektioner, kroppsspråk, hintar, påtryckningar och härskartekniker. Här gäller det alltså att inte trampa snett och väcka den björn som sover eller, helst, hålla björnen nöjd och glad. Att ständigt läsa av en annan människa på det här viset gör att man tappat kontakt med det egna jag:et. Vad jag vill, tycker och känner. Det blir istället – vad vill, tycker och känner han/hon. Det här förhindrar barnets egen utveckling av en egen röst.
  1. Behöver barnet spela en roll. Den narcissistiska föräldern vill forma sitt barn till att bli en liten kopia av sig själv alternativt en ännu bättre variant av sig själv som föräldern därefter kan ta äran för att ha skapat. Sidor hos barnet som inte uppskattas ignoreras eller klankas ned på i syfte att barnet ska trycka undan dem. Förälderns kärlek är villkorad, antingen spelar barnet rollen föräldern vill ha eller också lämnas det ensamt ute i kylan.

I ljuset av detta är det inte konstigt att det kostar barnet enormt mycket energi att förhålla sig till den narcissistiska föräldern.

2 reaktioner på ”Tre anledningar till varför det är stressande att förhålla sig till en narcissistisk förälder

Kommentarer är stängda.