Hur dynamiken i en sekt liknar den som uppstår i nära relation till en narcissist

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

Gruppdynamiken som uppstår i sekter är ett skrämmande fenomen. Vid närmare granskning är den faktiskt inte helt olik den som uppstår i nära relation till en narcissist.

Enligt systemteorin strävar alla mänskliga system, det vill säga; människor, individer, grupper och organisationer, efter att överleva, utvecklas och transformeras. Teorin menar att en grupp utvecklas genom att den identifierar medlemmarnas olikheter och sen använder sig av de här olikheterna för att anpassa sig till en föränderlig värld. När en grupp inte fungerar beror det ofta på att den har blivit personstyrd. I den personstyrda gruppen förhåller sig medlemmarna antingen överdrivet försiktigt eller överdrivet självhävdande gentemot varandra. Gruppen kan inte kommunicera öppet om sina problem och därmed inte heller lösa dem. Välfungerande grupper behöver att individerna som ingår i den har fokus på gruppens gemensamma bästa och kan agera självständigt i förhållande till gruppens och gruppledarens uppsatta mål. Medlemmarna behöver vara flexibla och det behöver finnas en ständig rörelse mellan tillhörigheten i gruppen och det egna självständiga tänkandet. I sekten saknas denna flexibilitet och rörelse, det är stiltje.

Samma stiltje uppstår i en nära relation med en narcissist. I en sund relation mellan två människor finns det utrymme för bägge parter att vara sig själva samtidigt som man tillsammans bildar en liten grupp, ett vi. Med en narcissist kan relationen aldrig bli till det där vi:et. Det finns bara plats för en, och ja du vet nog vem det är. Narcissisten lever i sin alldeles egna påhittade verklighet och vi andra som står utanför den bubblan narcissisten befinner sig i fyller bara en funktion av att bekräfta bilden narcissisten projicerar inuti den där bubblan. Om narcissisten vill se sig själv som en närvarande förälder så kommer han eller hon måla upp den bilden för sig själv och alla andra även om verkligheten är den att han eller hon spenderar minimalt med tid med sina barn. Den person som påpekar avståndet mellan den bild narcissisten målar upp av sig själv och verkligheten är ett hot och alla hot måste elimineras. En narcissistisk person tänker väldigt svart eller vitt. I narcissistens värld är du antingen med eller mot honom eller henne. Narcissisten kommunicerar alltså överdrivet självhävdande och ”tvingar” mer eller mindre den andre att spegla bilden han eller hon har av sig själv. Narcissisten vill att den andre parten ska underordna sig, han eller hon kräver anpassning på bekostnad av den andre. I relationen finns det inte rum för pendlingen mellan vi:et och det självständiga varandet i relationen. Denna flexibilitet och rörelse saknas, det är stiltje.


Reklam och samarbete för egna produkter

Bara två dagar kvar att ta del av specialerbjudandet till hemsidans prenumeranter! Nu har boken ”Perfekt på ytan defekt inuti – Hantera vardag och familjeliv med en narcissist” kommit ut. Du som följer den här hemsidan via e-post innan 25/10-2020 får ett tidsbegränsat erbjudande om att få köpa boken till rabatterat pris och fraktfritt.

Mer om boken kan du läsa här: https://www.egia.se

2 reaktioner på ”Hur dynamiken i en sekt liknar den som uppstår i nära relation till en narcissist

    1. Giftiga relationer skriver:

      Hej Annika! Boken finns att köpa i bokhandeln exempelvis på Bokus.se, Adlibris.se och Paneter.se. Just nu har jag ett specialerbjudande för dem som prenumererar på inlägg (före den 25/10) på den här hemsidan. Om du vill få en rabattkod skickad till dig för att köpa boken så går du ner längst ned på hemsidan, där finns ett fält där man kan fylla i sin e-mailadress för att prenumerera på inlägg. Allt gott!

      Gilla

Kommentarer är stängda.