Hur vet man om någon är narcissist?

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

Hur vet man om någon verkligen är narcissist? För många är det den brännande frågan i en relation som skaver. Här går vi igenom hur en narcissist beter sig och går in på hur det visar sig för en partner och i ett eventuellt föräldraskap. Nedan beskrivningar bygger på diagnoskriterierna (DSM-5) för narcissistisk personlighetsstörning.

Narcissisten…

 • Tycker att han eller hon är mer betydelsefull än alla andra. Det här visar sig genom att narcissisten alltid sätter sig själv i främsta rummet. Även om en narcissist utåt kan ge sken av att bry sig om andra så är vad han eller hon tycker, tänker och känner i slutändan det enda som betyder något, även om det betyder att barnet kommer i kläm.
 • Vill bli beundrad. Narcissisten vill sitta i en upphöjd och avundsvärd position. Han eller hon är ofta skrytsam och överdriver sina egna framgångar och talanger i syfte att uppnå detta. Gentemot sitt barn utmålar sig den narcissistiska föräldern gärna som hjälten. Om barnet är talangfullt speglar sig narcissisten i ljuset av barnets framgångar och pekar gärna på att det är hans eller hennes förtjänst att barnet har dessa talanger.
 • Upptagen av fantasier om fullkomlighet. En stor del av narcissistens tid går åt att drömma om obegränsad framgång. Vad den framgången handlar om varierar från person till person. För en är det att uppnå en högt uppsatt position på jobbet, för en annan att träffa den fulländade kärleken och för en tredje att vinna en skönhetstävling. Ibland ingår en partner och ett barn i narcissistens bild av framgång, ofta då i form av att visa upp en perfekt fasad av att vara en ”lyckad” och perfekt familj.
 • Är ordförande i klubben för inbördes beundran. Narcissisten anser sig vara en speciell och upphöjd person som bara kan bli förstådd av andra speciella personer med hög status. En narcissist förväntar sig och kräver av sin omgivning att höja honom eller henne till skyarna. Narcissistens förväntar sig därmed att en partner och ett barn aldrig ska ifrågasätta hans eller hennes auktoritet.
 • Kräver ständig bekräftelse. En narcissist kan inte ”bjuda” på vänlighet. Allt han eller hon gör ska uppmärksammas och berömmas. Den narcissistiska föräldern accepterar inte att det ingår i föräldraskapet att byta blöjor, borsta tänder, ta vaknätter och senare hjälpa till med läxor och skjutsa till aktiviteter. Den narcissistiska föräldern plockar gärna russinen ur kakan i föräldraskapet och tar sig an de uppgifter som ger mycket bekräftelse och beröm från omgivningen, de andra vill narcissisten helst inte befatta sig med. 
 • Har rättigheter men inga skyldigheter. Narcissisten har förväntningar på att omgivningen genast ska svara upp till hans eller hennes behov och detta utan att ifrågasätta orimligheten i kraven. Det är dock ingen mening att räkna med att få samma behandling tillbaka. I narcissistens värld finns det en uppsättning regler för alla andra och en annan för honom eller henne självt. Därför förväntas exempelvis en partner bete sig på ett visst sätt medan narcissisten själv är fri att bete sig som han eller hon behagar.
 • Utnyttjar andra för att uppnå sina mål. I och med att narcissisten anser sig vara mer värd än alla andra ser han eller hon inga motsättningar i att utnyttja andra för att få det han eller hon vill ha. Att en partner får dra det tunga lasset när det kommer till ett gemensamt föräldraskap är inget narcissisten reflekterar över, tvärtom är det bara vad han eller hon förväntar sig eftersom inget är viktigare för narcissisten än att uppnå sina egna uppsatta mål.
 • Har svårt att känna och visa empati. I narcissistens värld är han eller hon den enda som har rätt att tycka, tänka och känna. Han eller hon saknar förmåga att leva sig in i andra människors känslor. Som partner eller barn till en narcissist blir man ofta behandlad empatilöst. Om det man känner inte ligger i linje med vad narcissisten känner menar han eller hon ofta att man ”känner fel”. Det här skapar stora konflikter i narcissistens nära relationer.
 • Beskyller andra för att vara avundsjuka. Narcissister utpekar ofta andra för att vara avundsjuka. I själva verket är det ofta narcissisten själv som är avundsjuk. Avundsjuka är en svår känsla för en narcissist att bära. Det kan väcka både avsky och hämndbegär. I och med att narcissistens känsloliv är extremt omoget (som ett litet barns) har narcissisten svårt att bära känslan även gentemot sin partner eller sitt barn. Det här kan leda till att han eller hon trycker ned och förminskar partnern eller barnet för att på så sätt må bättre själv.  
 • Är en översittare av rang.  Narcissister är ofta högfärdiga och arroganta och använder sig gärna av diverse härskartekniker. Genom att trycka ned andra lättar narcissisten på det egna inre trycket och mår, tillfälligt, bättre. Genom att någon annan får känna sig liten kan narcissisten få känna sig stor.

Jag brukar tänka på narcissism som en skala, tänk en termometer. Längre ned på skalan skulle en person som uppvisar en del narcissistiska drag hamna medan den fullskaliga narcissisten som prickar alla rätt på ovan beskrivning skulle hamna högst upp på skalan. Att en person uppvisar osympatiska drag betyder inte per automatik att han eller hon är en regelrätt narcissist och har en utvecklad personlighetsstörning. Osympatiska drag kan vara nog så jobbiga att förhålla sig till i en relation men det är fortfarande väsensskilt mot hur skadlig relationen kan bli när det gäller den fullskaliga personlighetsstörningen.

En narcissist är ofta charmig och karismatisk för att i nästa stund slå över och bli en översittare. Växlingen mellan värme och kyla och det motsägelsefulla pendlandet mellan att hylla någon och sedan trycka ned den andre skapar stor förvirring hos den som utsätts. 

Tidigare inlägg på temat diagnosen narcissistisk personlighetsstörning: https://giftigarelationer.com/2017/11/09/kriterier-for-diagnosen-narcissistisk-personlighetsstorning-enligt-dsm-5/Reklam och samarbete för egna produkter

Bara en dag kvar att ta del av specialerbjudandet till hemsidans prenumeranter! Nu har boken ”Perfekt på ytan defekt inuti – Hantera vardag och familjeliv med en narcissist” kommit ut. Du som följer den här hemsidan via e-post innan 25/10-2020 får ett tidsbegränsat erbjudande om att få köpa boken till rabatterat pris och fraktfritt.

Mer om boken kan du läsa här: https://www.egia.se

7 reaktioner på ”Hur vet man om någon är narcissist?

  1. Giftiga relationer skriver:

   Hej Carina, Just nu har jag med hjälp av förlaget ordnat ett specialerbjudande för följare av denna hemsida. Om du följer denna hemsida via e-post innan den 25/10 (längst ned på sidan hittar du fältet där du lägger in din e-post adress) så får du en rabattkod som gör att du kan köpa boken till rabatterat pris och fraktfritt.

   Gilla

Kommentarer är stängda.