I den narcissistiska familjen: favoritbarnet och syndabocken lider bägge brister

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

I den narcissistiska familjen (familjen där en eller bägge förälder har narcissistiska personlighetsdrag) blir barnet eller barnen typiskt sett favoriserat alternativt skuldbelagt. Det är kanske inte lika uppenbart att det favoriserade barnet lider skada men det gör det. Både det favoriserade barnet och barnet som blir betraktad som syndabock lider brister – men på olika vis.

Hur då?

Barnet som är favoriserat måste ständigt kämpa för att bevara sin åtråvärda plats i familjehierarkin och har en uppsättning regler att ta hänsyn till för att bli ”älskat” och bekräftat. Det finns höga förväntningar på barnet som blir upphöjt att leva upp till förälderns syn på hur man ska vara oavsett om den bilden innebär att man ska bli lärd och ”bli något stort” eller om det innebär att man förväntas dela förälderns intressen. Man kan väl tänka sig att kostnaden för barnet blir större ju större diskrepans det finns mellan föräldrarnas bild av hur man ska vara och hur barnets ”sanna jag” är. Ju större diskrepansen är desto mer torde barnet uppleva att han eller hon inte duger som han/hon är.


Barnet som blir betraktat som syndabocken i familjen tycks däremot inte kunna göra något rätt. Likväl finns det högt ställda förväntningar på barnet. Men i det här fallet handlar dessa förväntningar om att barnet ska ändra på sig, att barnet ska ”bli någon annan” eftersom den han eller hon är inte duger som han eller hon är.

 
Både favoriten och syndabocken blir speglade av föräldern (fast på olika vis) att de ”är fel”. Men favoriten åtnjuter fördelar som kan skapa känslor som upplevs som positiva medan syndabocken får dras med mer negativa känslor. Det är inte lika lätt att se att barnet som blir satt på en piedestal lider brister som det barn som ständigt klankas ned på men den gemensamma nämnaren här är att inget av dessa barn blir sett eller speglat som den person barnet är – den egna personligheten blir negligerad till förmån för en bild som den narcissistiska föräldern projicerar på barnet.


Barnet som växer upp i rollen som favoriten och syndabocken kan hamna i en livslång strävan att skapa en kompenserande bild. Men det barnet som blivit betraktat som syndabocken kan ha igen som vuxen är att han eller hon eventuellt kan ha ”lättare” att göra upp med sin barndom och bryta sig loss från det som har varit. Kostnaden för att göra den resan är helt enkelt inte lika dyrköpt som för det favoriserade barnet som ständigt premierats för att foga sig efter förälderns vilja.


Reklam och samarbete för egna produkter

Vill du veta mer om hur du kan hantera vardag och familjeliv med en narcissist? Vill du få mer kunskap om hur narcissister fungerar? Funderar du på om du ska stanna eller lämna relationen med narcissisten? Funderar du på hur du kan skydda dig själv och barnen från den här personens problematik? Då är boken Perfekt på ytan defekt inuti något för dig.

Boken och e-boken går att köpa hos de vanliga nätbokhandlarna såsom till exempel Bokus, Adlibris, Cdon och Paneter. Här kan du exempelvis hitta boken: https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=perfekt+p%E5+ytan+defekt+inuti%3A+hantera+vardag+och+familjeliv+med+en+narcissist