Var mer uppmärksam på tecken på våld

Under pågående pandemi när familjer och par isoleras ökar risken för våld i nära relationer. Redan i april 2020 rapporterade WHO att samtal till hjälplinjer i Europa ökat med 60%. I Sverige rapporterade BRÅ en ökning av anmälda misshandelsfall mot kvinnor med 4% första halvåret 2020 jämfört med året innan. För ett litet tag sedan intervjuade jag en kvinnojour för ett nytt bokprojekt som jag arbetar med som handlar om att stötta sig själv eller någon annan i processen att lämna en destruktiv relation. Kvinnan jag pratade med på kvinnojouren berättade hur jourens arbete har ändrats sedan pandemin.

”Sedan Corona kom in i bilden erbjuder vi ett nytt sorts stöd som vi inte har haft tidigare. Tre dagar i veckan har vi en stödchatt.”

Skillnaden mellan att träffa kvinnorna på jouren och att chatta med dem är tydlig. När den stödsökande kvinnan kommer till jouren har hon ofta varit med om våld – men hon är inte mitt uppe i våldet där och då. När kvinnan hör av sig via chatten är hon däremot ofta det.

”När kvinnan hör av sig är hon ofta mitt uppe i våldet. Det är till och med så att vi uppmuntrar till att ringa 112. Det gör jag ofta. Därför att förövaren är hemma, det är pandemi, han går inte till jobbet inte hon heller. Så hon är hemma med förövaren och han har slagit sönder henne och nu förvägrar han henne vård. Det är ett vanligt scenario. Det är också vanligt att hon är gravid. När jag chattar med henne så är mannen där med henne i rummet och hon är skadad vilket gör att det blir ett helt annat fokus i samtalet. Det blir lite som ett SOS-alarm.”

Med isolering och ökad ekonomisk och känslomässig press ökar risken för att utsättas för våld och att våld som pågår trappas upp. Det är därför extra viktigt nu när vi lever mer isolerat att uppmärksamma tecken på våld. Samhället har också ett stort ansvar i att upptäcka våld. Nationellt centrum för Kvinnofrid skriver i ett pressmeddelande från april 2020 om vikten av detta och pekar på fyra åtgärder för att upptäcka våld i nära relationer:

Detta kan vi tillsammans göra:

  1. Bryt isoleringen. Vi kan alla hjälpas åt och ta vårt gemensamma samhällsansvar genom att hålla kontakt med vänner och arbetskamrater. Knacka på hos grannen för att bryta isoleringen och visa att du finns där. Chefer har ett ansvar för anställdas arbetsmiljö även vid distansarbete.
  2. Ställ frågor om våld. Alla inom till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter behöver kunna se tecken på våld och ställa frågor om de uppfattar att något inte står rätt till. Den som är utsatt för våld i en relation berättar sällan spontant, därför måste frågor om våld ställas aktivt.
  3. Sprid numret till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt. Telefonen är bemannad av sjuksköterskor och socionomer som är vana att möta människor i kris. Förutom den som är utsatt för våld är även anhöriga, vänner och yrkesverksamma välkomna att ringa för stöd och rådgivning.
  4. Var uthållig. Erfarenheten visar att många söker hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till hemmet. NCK räknar med att det kommer att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen är över och det är samhällets skyldighet att tillhandahålla det. Att få rätt stöd – i allt från mötet med socialtjänsten och Försäkringskassan till besöket på vårdcentralen eller hos Polisen – kan vara livsavgörande.

https://nck.uu.se/kontakta-nck/pressrum/pressmeddelande—arkiv/aktiva-insatser-kravs-for-att-upptacka-valdet/

Om du är utsatt för våld eller är anhörig eller vän till någon som är det kan du vända dig till Kvinnofridslinjens stödtelefon 020-50 50 50. De har öppet dygnet runt, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen och du har rätt att vara anonym.