Med värdigheten i behåll – i relationen där man blir nedtryckt och förminskad

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

Den som blir utsatt för våld gör många saker för att få våldet att upphöra eller minska eller för att behålla en känsla av värdighet och självrespekt. I det begränsade handlingsutrymme man har i relationen gör man motstånd. Uttrycket ”Small acts of living” handlar om de små subtila handlingar människor gör för att behålla värdigheten i en för övrigt ovärdig situation. Vad är det för handlingar av motstånd?

Den som utsätt för våld kan till exempel vägra visa känslor för förövaren. Man håller tillbaka sin rädsla, vägrar gråta, vägrar böna och be och visar upp en passiv orubblig yta för att inte sälja ”sin själ”. Man säger emot. Kanske spottar man i den andres mat när han eller hon inte ser. Vägrar göra saker som den andre vill att man ska göra eller gör det men med dramatiska yviga gester för att visa sitt ogillande. Det kan även handla om att man tänker onda tankar om den som förtrycker. Utifrån sett kan det vara svårt att uppfatta att dessa saker är att göra motstånd. Handlingarna i sig kan verka små eller bagatellartade men i den kontext de utförs i, där handlingsutrymmet är begränsat och den som utsätts nedtryckt, krävs det väldigt mycket mod och styrka. Handlingarna eller tankarna är ett svar på våldet. Ett sätt att hantera det man utsätts för och ett sätt att bevara självrespekten.

De här, till synes små, handlingarna är viktiga att uppmärksamma och belysa enligt psykologen Allan Wade. Det är en frisk reaktion på en sjuk situation. Wade och hans kollegor i Kanada har utvecklat responsbaserat arbete som bygger på stärkande och icke-skuldbeläggande samtal med våldsutsatta. Modellen sätter tilltro till att människor är kompetenta och handlingskraftiga varelser. Det händer tyvärr ofta att våldsutsatta möts av omgivningen som att de deltagit i eller medverkat till att bli utsatta för våld. Wade menar att alla som utsätts för våld gör motstånd. Att bli medveten om det och att uppmärksamma dessa handlingar verkar skuldbefriande och bidrar till en känsla av att ha värdigheten i behåll. Det är värt mycket och spelar stor roll för att bygga upp sig själv tillräckligt för att lämna relationen eller återhämta sig och läka.


Reklam och samarbete för egna produkter

Vill du veta mer om hur du kan hantera vardag och familjeliv med en narcissist? Vill du få mer kunskap om hur narcissister fungerar? Funderar du på om du ska stanna eller lämna relationen med narcissisten? Funderar du på hur du kan skydda dig själv och barnen från den här personens problematik? Då är boken Perfekt på ytan defekt inuti något för dig.

Boken och e-boken går att köpa hos de vanliga nätbokhandlarna såsom till exempel Bokus, Adlibris, Cdon och Paneter. Här kan du exempelvis hitta boken: https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=perfekt+p%E5+ytan+defekt+inuti%3A+hantera+vardag+och+familjeliv+med+en+narcissist

En reaktion på ”Med värdigheten i behåll – i relationen där man blir nedtryckt och förminskad

  1. monika skriver:

    när jag växte upp så fick ja utstå mycket stryk av min mamma, då lärde jag mig att aldrig visa henne att det gjorde ont eller att jag var rädd, utan uthärdade o bet ihop , inte en tår eller tigga och be henne att sluta. tyvärr gjode det henne ännu mera arg o resultatet blev ännu mera misshandel, men jag gick styrkt därifrån när hon var klar. Hatade henne enormt för denna misshandel, ville sticka kniven i henne och fantiserade hur jag skulle döda henne, men insåg att jag inte ville sitta inne för hennes skull, hon var inte värd det. flyttade hemifrån när jag var 16 då blev allt lättare. vi har aldrig haft någon bra relation, ändå är jag hennes enda barn. jag har själv 4 barn som jag har en fin relation med, även om jag inte alltid varit en felfri föräldrer, men har inte slagit mina barn. min mor som nu är ca 90 år sitter ensam, hon vill inte ha kontakt varken med mig eller mina barn eller barnbarn, ingen duger för henne, bara hon duger. så hon får sitta skälv, hon har ingen själv insikt om sitt eget bidrag i detta tyvärr. kan inte säga att jag saknar henne.

    Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.