Karaktärsdrag som gör dig till en lätt fångst för narcissisten

Det finns vissa karaktärsdrag som gör dig extra känslig för att dra till dig egoistiska personer med tagarbeteende. Fullblodsnarcissisten väljer ut en person bland hundra andra med de här karaktärsdragen på samma sätt som vargen väljer ut den mest oskyddade tackan i fårhagen.

Är det här du?

Hjälparen ligger förmodligen som favorit i många personers kontaktlista eftersom hjälparen alltid kommer till undsättning. Kan hon hjälpa – då hjälper hon. Hon anser att det är en medmänsklig skyldighet att göra så. Hon känner stark ansvarskänsla för sin närmsta omgivnings välmående och ibland långt utanför den också. Förmågan till empati och medkännande är stor hos hjälparen och hon har alltid ett gott ord över till andra.

Om hjälparen går över styr kan de goda egenskaperna gå över i ett curlande och tillrättaläggande. Ibland har hjälparen svårt att veta var han själv slutar och andra börjar – perfekt för narcissisten som är gränsöverskridande i sin karaktär. Ansvarskänslan kan dras alldeles för långt och hjälparen befinner sig då mil ifrån vad de flesta skulle tycka var rimligt för att hjälpa någon annan. Det finns en gräns när hjälpa blir att stjälpa och hjälparen kan vara lockad att kliva över den. Hjälparen kan känna när gränsen är passerad genom t.ex passiv aggressivitet. Man blir arg, kokar inombords och ett inre ifrågasättande och grubblande om man blir utnyttjad eller inte kan pågå. Även om hjälparen kanske väljer att slå bort tankarna och kanske drabbas av dåligt samvete för att man önskar få något tillbaka för egen räkning så är det en varningssignal.

Givaren med två kronor på fickan delar ger givaren en krona till dig och en till sig. Om givaren tycker synd om dig kan du få bägge kronor. Givaren är helt enkelt generös med sina tillgångar. Sin energi. För givaren är det självklart att bjuda på sig själv, sin tid och sina resurser. Att öppna sin plånbok, sitt hem, dela sin kunskap eller förmåner är självklart för givaren.

Om givarens går över styr kan hon ge och ge utan att begära något eller i alla fall väldigt lite tillbaka. Sitter man fast i ett mönster där man innerst inne inte tycker att man är värd andras människors kärlek såtillvida man man inte ger eller är någon annan till nytta – då är man ett perfekt byte för narcissisten. Han kommer hungrigt ta för sig av det som dukas fram men kommer ha väldigt lite att erbjuda tillbaka. Det handlar inte bara om saker och pengar i en relation, även om det kan göra det, utan även ett utbyte av känslor. Det handlar om energi, att ge och ta. Här tar narcissisten medan den andra blir utarmad på näring. Som givare brukar man känna det här fysiskt i kroppen när det sker i en relation. Det är känslan av att all energi runnit ur en och att vara slutkörd som människa.

Solstrålen är med ett ständigt leende på sina läppar den positiva personen förkroppsligad. Det finns inga problem – bara lösningar. Solstrålen tänker att man får vad man ger och ger sig in med hull och hår i nya projekt. Hon räds inte för nya eller stora utmaningar. Hon tänker att livet är vad man gör det till och att man antingen kan se glaset som halvfullt eller halvtomt och hon ser det definitivt som det första alternativet.

Om solstrålen går över styr projicerar hon sin egen världsbild på sin omgivning och blir irriterad på att andra är ”så negativa”. Solstrålen kan ha svårt att sätta sig in i andra människors situation. Hon menar väl men kan ha svårt att uppfatta nyanser i saker och därmed utan att själv vilja det trampa andra människor på tårna. Med sin något naiva framtoning kan hon ha tagit lite för mycket fasta på att det inre övertygelsen att ingenting är omöjligt vilket gör att hon inte släpper taget om en relation som i andras ögon är dödsdömd. Envisheten och den positiva inställningen har tagit henne långt hittills men när det kommer till en relation med en narcissist är det farligt att inte se saker för vad de är. Solstrålen tänker gärna att hon hellre friar än fäller och i och med att hennes världsbild är något förenklad och hennes övertygelser relativt fasta så kommer hon tolka narcissistens beteende som små snedsteg snarare än en del av ett mönster. Hon kan helt enkelt ha svårare än andra kanske mer cyniskt lagda personer att lägga pusslet att det handlar om ett mönster både hos narcissisten och i sin relation till denna.

Den oskuldsfulla tror gott om allt och alla och precis som solstrålen kan den oskuldsfulla ha svårt att sätta sig in i att människor kan vilja andra illa eller i alla fall inte väl. Även hon utgår från att andra fungerar som hon själv. Den oskuldsfulla ifrågasätter inte saker och ting. Det som sägs tar hon för givet är sant.

Om den oskuldsfulla går över styr så kommer hon precis som solstrålen ha svårare än andra kanske mer cyniskt lagda personer att lägga pusslet att det handlar om ett mönster både hos narcissisten och i sin relation till denna.

Det finns även två andra karaktärsdrag som narcissisten kan åtrå och det är troféen och ryggklierskan.

Troféen är någon i maktposition. Det kan handla om pengar, makt eller status. Troféen har något som narcissisten vill åt och åtrår.

Ryggklierskan är någon som får narcissisten att må bra och späcket hans uppblåsta ego. Ryggklierskan kan mycket väl själv vara narcissist. Det är inget ovanlig att två narcissister finner varandra och utnyttjar varandra för att underblåsa varandras ego. Om du kliar min rygg kliar jag din är deras underliggande avtal.

En person med ovanstående karaktärsdrag kan vara ett tacksam byte för narcissisten.

Riktigt knepigt blir det förstås om en person med nedanstående karaktärsdrag sitter fast i ett eget mönster (väldigt vanligt – de flesta av oss har blinda fläckar) som gör att man t.ex. har en skev bild av hur balansen i ett förhållande ser ut i sunda relationer. Då blir relationen med narcissisten som handen i handsken och den dysfunktionella dansen är igång.

Känner du igen dig i en eller flera av de här karaktärsdragen? Lugn! Det är fina egenskaper du har men kom bara ihåg att det i ömsesidiga relationer finns det balans av ge och ta. Håll ögonen öppna och se upp för folk som tar mer än vad de ger tillbaka. Lär dig var dina gränser går och se till att de hålls.

Om du har ovanstående karaktärsdrag och antingen har en tendens att göra för mycket för andra eller sitter fast i ett mönster av att alltid överfungera och därför dras eller drar åt dig personer som underfungerar så är motgiftet alltid detsamma – självinsikt.

Läs böcker, gå i terapi, skriv dagbok och reflektera över din och andras inre drivkrafter!