Har du ett livstema och vad har det med narcissisten att göra?

Jag har aldrig mött en människa som inte har en blind fläck i sitt inre landskap – mig själv inkluderad. Med blind fläck menar jag ett område i sitt liv som man själv inte kan se riktigt klart på eller har en förvrängd bild av. Ibland är det kanske bara lite vint och skevt andra gånger kan det vara rena rama lustiga huset. Blinda fläckar kommer i alla storlekar och varianter. En blind fläck är typiskt en sådan sak som är uppenbart ”för alla andra” men som den det gäller inte har en aning om – han eller hon är helt enkelt blind. Alternativt vet man om att man har ett problem men man har ändå ett hål inombords som man känner ett konstant behov av att fylla på diverse okonstruktiva sätt.

Själen söker alltid läkning.

Jag kallar det för blinda fläckar eller hål. Den amerikanske psykologen Jeffrey Young kallar det för scheman.

Definitionen av ett schema enligt psykologen Jeffrey Young är att det är ett negativt livsmönster som startar i barndomen eller i tidiga tonåren. Mönstret upprepar sig genom livet och känns bekant för oss, det är helt enkelt vad vi är vana vid.

Ett schema utvecklas när våra behov som barn inte blir mötta.

Tecken på att man bär ett sådant här dysfunktionellt schema kan vara:

  • Att man har ett upprepat mönster av att dras till personer som inte kan möta ens behov
  • Att man överreagerar i en och samma situation om och om igen, det finns känslomässiga triggers
  • Att man sitter fast i ett område i livet och själv är oförmögen att ändra det
  • Att man dras med dålig självkänsla
  • Att det ständigt uppstår konflikter i ens relationer
  • En oförmåga att behålla relationer
  • Att man dras med psykiska eller känslomässiga problem
  • Att man har beroendeproblematik

Jeffrey Young har definierat 11 olika scheman eller livsteman som man kan ha mer eller mindre problem med. Ett livstema kan handla om övergivenhet, beroende, sårbarhet, skam och värdelöshet eller perfektionism bara för att nämna några av dem Jeffrey Young definierat.

Vi är många, många som bär på livsteman. Livstemat går igen i de val vi gör för oss själva i livet. Vi kan känna oss förföljda av vårt ”öde” och antingen ge efter för det, försöka springa ifrån det eller slåss mot det. Oavsett vilket så kommer ett obearbetat livstema skapa problem för oss i vardagen på olika sätt. En person som har beroende som livstema kan t ex vara övertygad om att hon inte klarar sig på egen hand varför hon inte förmår att lämna en destruktiv relation så länge livstemat beroende fortfarande är obearbetat. En person med skam och värdelöshet är förstås extra känslig för att utsätta sig för risken att bli bortgjord och därmed kanske inte våga sig på en ny karriär osv.
Ett obearbetat livstema gör att vi dras till eller är extra mottagliga för en partner som triggar vårt livstema. Ni förstår kanske vart jag vill komma?
Ett obearbetat livstema, eller för den delen våra inre hål, gör oss förstås extra mottagliga för att dras till och inleda en relation med en narcissistisk partner. Om vi bär med oss en skev övertygelse från barndomen om att världen ser ut på ett sätt men verkligheten egentligen är en helt annan då kommer det normala vara onormalt och det onormala det normala för oss. På ett plan kanske man vet att man är i ett förhållande som inte skulle platsa in i normen, som är skevt eller till och med destruktivt men på ett annat plan känns det ändå på något konstigt sätt rätt. Som att man hör ihop eller är förbundna till varandra hur trasig relationen än är. På andra sidan en destruktiv relation är det många som återberättar om nyförälskelsen på det här viset; ”Det kändes som att vi var tvillingsjälar som att vi levt ihop i ett annat liv”. Det känns bekant för att det helt enkelt är det. Det känns rätt därför att det är vad man är van vid. Livsteman och barndomens rester spökar för många av oss. Man vill en gång för alla, i vuxen ålder i relation med partnern, reda ut tokigheterna och ställa allt tillrätta.
Själen söker alltid läkning.
Om du vill läka behöver du vara beredd att släppa det du inte kan påverka eller har makt att ändra – narcissisten. Och istället lägga energin på det du har makt och faktiskt kan påverka och ändra – dig själv.
Man kan behöva yttre hjälp för att jobba med sitt livstema. En neutral part som t. ex en psykolog som inte är partisk och kan se ”klart” på den situation man befinner sig i.
För den som känner sig manad att läsa mer om livsteman och hur man kan arbeta med dem rekommenderar jag varmt boken ”Lev som du vill och inte som du lärt dig” av Jeffrey Young och Janet S. Klosko.

En reaktion på ”Har du ett livstema och vad har det med narcissisten att göra?

Kommentarer är stängda.