5 saker du som andre förälder med en narcissist kan göra för att stärka barnet

Narcissisten är inte utrustad för föräldraskapet. Den narcissistiska föräldern har inte förmåga att spegla sitt barn, visa empati och uppmuntra utvecklandet av en egen identitet hos barnet. Dessutom får barnen i det typiska fallet agera förälder eller ”den vuxna” i relation till föräldern. Den här skevheten och omkastningen av roller orsakar barnet stor skada. Sorgen och skadorna är ofta något man kan behöva jobba hårt med för att förstå och korrigera i vuxen ålder. För en del är skadorna livslånga.

Som andre föräldern till ett barn med en narcissist är det lätt att känna sig maktlös inför den skada barnet tar. Det finns tyvärr ingen quick fix. Ingen gör såhär så blir allt bra ska du se. Barnet kanske inte mår bra. Eller så mår det helt okej under förutsättningarna. Här är i alla fall 5 saker som du som andre förälder kan försöka förmedla till ditt barn för att stärka barnet och skydda mot det dysfunktionella.

  1. Lär ditt barn att sätta gränser. Ett nej är ett nej. Narcissister är experter på att överskrida gränser.
  2. Vad känner/tycker du? Att kunna identifiera vad man känner och tycker är en livsviktig ingrediens i utvecklandet av en egen person. Den egna upplevelsen är också något som narcissisten ständigt kränker eftersom det är hans egna känslor som alltid har företräde. Även framför barnets. Lyssna på barnet. Ställ öppna frågor så barnet får utrymme att hitta sin egen ståndpunkt. Att veta vad man känner och tycker är också ett första steg till att kunna sätta gränser.
  3. Du är älskad för den du är inte för det du gör eller hur du ser ut. Villkorslös kärlek utan krav på motprestation är fundamentalt för ett barn.
  4. Jag håller vad jag lovar. Tilliten får sig ofta en rejäl törn i förhållande till narcissisten. Barnet behöver lita på att du reagerar och agerar relativt förutsägbart. Barnet behöver känna tillit.
  5. Det är okej att misslyckas. Narcissistens barn ställer ofta höga krav på perfektion hos sig själva. Lotsa barnet varsamt genom misslyckande och låt det få uppleva att det är okej. Att det överlever känslan av nederlag. Att det går över.

Det kanske känns hopplöst ibland. Narcissisten river ofta ner det man jobbat så hårt för att bygga upp hos barnet. Men kom ihåg att du som andre förälder hör skillnad för ditt barn. Faktiskt all skillnad i världen.

Du är viktig!

Har du fler tips hur man skydda sitt barn från dysfunktionen dela gärna i kommentarsfältet.