7 tecken på att du kan vara medberoende

På 70-talet började man benämna de närståendes problematik i förhållande till en alkoholiserad familjemedlem som medberoende.

Sedan dess har man hunnit upptäcka att samma mönster går att applicera även på andra dysfunktionella familjer. Som den narcissistiska familjen till exempel. Mönstret går även att applicera på ett par utan barn.

De närstående till en dysfunktionell person delar ett mönster präglat av överanpassning.

Här är 7 tecken på att du kan ha utvecklat medberoende:

  1. Du överanpassar dig lätt i relationer och i situationer
  2. Du har svårt att sätta gränser och säga nej
  3. Du har svårt att veta vad du själv känner
  4. Du har svårt att veta vad du själv tycker
  5. Du smälter lätt ihop med andra i relationer
  6. Du har svårt att uttrycka dina åsikter
  7. Du är konflikträdd

Om du prickar några punkter – må så vara. Vi har alla våra ömma tår. Om du däremot bockar av alltihop eller många på listan så är det kanske dags att fundera på hur det är ställt med dina nuvarande relationer och din roll i dem. Finns det saker som behöver ändras? Vad behöver du jobba med?