3 tecken på att du är utsatt för negativ manipulation

Vi använder dem alla utan att kanske tänka på det – manipulationerna. När vi vill få det lilla barnet att äta lockar vi kanske med en efterrätt. Barnet i sin tur visar upp en teckning i hopp om att få beröm. Kvinnan klär upp sig lite extra i syfte att väcka den andra partnerns intresse vilket i sin tur kanske kan leda till sex. Jag själv som skriver den här texten har förhoppningen att någon läsare ska känna igen sig och vilja fortsätta läsa det jag skriver. Manipulationer, i sig har inget värde. Vi människor använder dem i ett försök att påverka vår omgivning åt något håll. Det är den riktningen, åt vilket håll vi försöker påverka, som man kan säga ger manipulationen ett värde. Positivt eller negativt.

Att utsättas för manipulation med ett bedrägligt uppsåt eller ett eget dolt egoistiskt syfte skulle nog de flesta kalla för en negativ manipulation.

Å andra sidan är en manipulation med ett öppet uppsåt, som att t ex trösta någon som är ledsen med syftet att få den personen att må bättre, en manipulation som de flesta nog skulle kalla för positiv.

Så hur vet man om man är utsatt för en negativ manipulation? Det är inte alltid så lätt att veta eftersom uppsåtet bakom i regel är dolt men här är fem tecken att hålla utkik efter:

  1. Du tänker att det personen i fråga gör för dig å ena sidan är snällt men å andra sidan känns det inte riktigt bra. Det är ett tecken att du bör titta närmare på vad det här beror på. Kanske finns här en dold agenda eller i alla fall en missriktad agenda.
  2. Har du tidigare erfarenhet av att den här personen försökt lura till sig omgivningens favörer? Tidigare bedrägligt uppsåt är en varningssignal om någon. Vad säger dig att just du skulle vara förskonad mot den här personen negativa manipulationer?
  3. Säger personen saker som får dig att bli misstänksam? Höj uppmärksamheten. Ofta finns det ledtrådar till dolda agendor men det är lätt att bortse från dem för ”man vill tro gott om folk”. Titta närmare på om ord och handling överensstämmer eller om de står i konflikt med varandra.

Simma lugnt bland det som sägs i det öppna och det som menas i det dolda – för det finns trots allt fula fiskar i stimmet!