5 frågor för att utforska om en person tycker sig ha vetorätt över dina känslor

I narcissistens värld är gränserna till andra människor uppluckrade i kanterna. Andra människor smälter ihop och blir till ett med narcissisten själv. Det här gör att narcissisten blandar ihop sina egna känslor och upplevelser med andras – det finns ingen urskiljning mellan vad jag tycker och vad du tycker. Det är helt självklart för narcissisten att det du känner, tycker och upplever är samma sak som han eller hon gör.

Narcissistens värld är också extremt polariserad. Svart eller vit – inga gråzoner, nyanser eller skalor finns. Narcissisten bemöter därför ofta omvärlden fördomsfullt och oflexibelt. Det finns ju bara en sanning i narcissistens värld.

Här är 5 frågor du kan utforska för att ta reda på om en person tycker sig ha veto rätt över vad du ska tycka, känna och uppleva:

  1. Hur formulerar sig personen? Låter det ”jag tycker att…” eller ”alla vet att…”.
  2. Ställer personen öppna frågor: ”tyckte du han var snygg? Eller presenterar personen saker som fakta ”du tyckte han var snygg”.
  3. Berättar personen i fråga saker som de flesta skulle tycka är udda som om de vore helt självklara? Alltså presenteras de som dagens sanning?
  4. Är personen i fråga intresserad av andras syn på saker?
  5. Är personen lyhörd för andras åsikter?

Hur någon formulerar sig och bemöter inte bara dig utan även andra avslöjar mycket. Till en början och som nyförälskad eller med en nyvunnen vän kan nämligen även en narcissist vara lyhörd, uppmärksam och empatisk. Där och då speglar du idealbilden narcissisten har av sig själv men inom kort kommer den vacklande självkänslan och knackar på dörren och då kommer problematiken fram i ljuset; du har inte rätt till dina egna tankar, känslor och upplevelser i relationen med narcissisten. Så var uppmärksam!