Narcissistens berättelse saknar konsekvensanalys och eget ansvar

Narcissister reflekterar sällan över vad deras beteende kan leda till för konsekvenser. När vännen slutligen sätter ned foten blir narcissisten kränkt. När narcissistens partnern efter år av psykisk misshandel väljer att lämna kommer det för narcissisten från ingenstans. När chefen ifrågasätter narcissistens beteende är det förtal.

Narcissisten pekar förfärat på konsekvensen här och nu och påkallar omgivningens uppmärksamhet. ”Ser ni hur hon är mot mig” och ”Se här hur jag blir behandlad”. Saker tas ur sitt sammanhang och förvrängs för att passa narcissisten berättelse ur vilken han själv alltid går klanderfri och fri från ansvar.

Det narcissisten, så smidigt för honom själv, hoppar över helt i sin berättelse är punkt A och B som ledde fram till punkt C. Konsekvens C uppstod ju i regel inte bara av sig självt. Konsekvens C var en naturlig utveckling av att A hände och narcissisten eller den andre i relationen gjorde handling B vilket ledde till konsekvensen C.

För dig som befinner dig i en relation med en narcissist se upp med fällan att försvara konsekvenser av det narcissisten gör. Det är lätt hänt men det är också precis det narcissisten vill eftersom det tar bort fokus från den egentliga frågan; hur blev det såhär? Allra bäst är det om du kan vara så trygg i ditt beslut gällande konsekvensen att du inte ens behöver gå in i diskussion om det. Men om det trots allt är nödvändigt se till att lugnt och konsekvent alltid leda tillbaka samtalet till punkt A och B som var det som ledde fram till C. Gör detta när du inte är i affekt. Om du är upprörd, bryt konversationen och ta vid igen när du är lugn.

För dig som får en otrolig historia berättad för dig om en relation där den ene är offer och den andre förövare finns all anledning att stanna upp. Visst kan det du får höra vara sant men för att inte gå rakt in i fällan och ge för mycket av din energi till någon som utnyttjar dig eller själv bidra till att sprida felaktig information om en person som har rätt att sätta gränser addera dina erfarenheter till informationen som ges. Brukar den här personen normalt sett ta ansvar för sina handlingar? Hur känner jag mig i relation till en här människan? Hur behandlar den här personen andra som kanske inte tycker lika som han eller hon? Brukar han eller hon vara sanningsenlig? Är det konstiga glapp i berättelsen som personen har svårt att redogöra för? Vad ligger fokus på i den här berättelsen? Är det att svära sig själv fri från ansvar? Det är viktiga ledtrådar.

Otroliga historier kan som sagt absolut vara sanna. De som har eller har haft en relation med en narcissist har många av dem. Det som skiljer deras historia från narcissistens är ändå att det i deras sida av saken ofta finns gott om självtvivel, självrannsakan och större självinsikt i det som hänt. Narcissistens berättelse däremot saknar både konsekvensanalys och eget ansvar.