Föräldraskapet vaskar fram narcissisten

När narcissisten blir förälder framträder hans eller hennes problematik ofta tydligare än innan. Varför?

En anledning är ökade krav.

Ett barn ställer krav på sin omgivning. En förälder förväntas svara upp till barnets behov. Sörja för det. Vårda det. Skydda det. Sätta dess bästa före sitt eget bästa. Det här är något en narcissist inte förmår göra. Inte ens för sina egna barn. De kan inte. Däri ligger problematiken. De träder in i föräldraskapet helt orustade för vad det innebär och ingen annan kan ge dem vad de behöver. De omsorger de själva led brist av som barn blir brister även för nästa generation. På samma gång finns kraven där. Kraven från barnet. Kraven från omgivningen. Kraven från partnern.

Föräldraskapet får narcissisten att känna sig snärjd. Vad händer när narcissisten känner sig snärjd då?

Det narcissistiska försvaret som på ett primitivt sätt skyddar narcissistens svaga självkänsla från att gå sönder kickar in. Hello vrede.

Med ökade krav på narcissisten blir bieffekten också att det blir svårare för partnern att komma med ursäkter för narcissistens beteende. Om man tidigare i förhållandet varit alltför överseende med hur narcissisten betett sig blir det kanske desto svårare när beteendet går ut över barnet. Det blir plötsligt väldigt svart på vitt att narcissisten inte förmår sätta någon annan än sig själv först. Inte ens sina egna barn.