3 skillnader i beteende mellan öppna och dolda narcissisten

Den dolda narcissisten är inte lika lätt att upptäcka som den öppna narcissisten.

Här är 3 beteenden som skiljer den öppna narcissisten från den dolda men som i slutändan alla mynnar ut i samma problematik.

  1. Den öppna narcissisten skryter vitt och brett och framhärdar sin egen förträfflighet i tid och otid. Den dolda narcissisten däremot får inte för sig att skryta öppet om sina bedrifter. Den dolda narcissisten skryter förvisso massor men gör det istället indirekt ”de säger att jag sjunger så vackert men inte vet jag, sånt hör man ju inte själv”. Olika beteenden men samma problematik: grandios självbild.
  2. Den öppna narcissisten tar för sig utan att skämmas för sig. Varför skulle han? Han är ju bäst. Den dolde narcissisten däremot kan sätta en ära i hur lite plats han tar i anspråk från andra. Den ”anspråkslösheten” är något han är extremt stolt över – indirekt skryter han om den. Den dolde narcissisten är mer benägen att söka sig till mindre konstellationer där han kan få vara enväldig kung och där andra beundrar hans ”anspråkslöshet” även om han i hemlighet trånar efter den stora scenen och dess rampljus. Olika beteenden men samma problematik: grandios självbild.
  3. Den öppna narcissisten trycker till folk öppet. Hån, elakheter och mobbing sker inför publik. Den dolda narcissisten däremot är även här mer subtil i sin framtoning. Här handlar det mer om utfrysning, distansering och kyla. Olika beteenden men samma problematik: bristande empati.

Det här var några exempel på beteenden som skiljer den öppna narcissisten från den dolda men som där i bakgrunden härstammar från samma sorts problematik.

För dig som vill veta mer om den öppna och den dolda narcissisten se:

https://giftigarelationer.com/2018/01/03/tva-typer-av-narcissister/

och

https://giftigarelationer.com/2018/01/04/den-oppna-narcissisten-vs-den-dolda-narcissisten-tva-sidor-av-samma-mynt/