Vem bär ansvaret för världens tillkortakommanden enligt narcissisten?

I relation till en narcissist är det vanligt att den andre får bära världens alla tillkortakommanden på sina axlar. Någonstans ska narcissistens vrede ta vägen och om det inte går att få utlopp för den därute i stora världen får du duga.

Här är några exempel. Den narcissistiska mamman ringer och gnäller i timmar på att kallelsen från sjukhuset innehåller undermålig information. Det låter som att det är ditt fel och att det är du som ska stå till svars. Den narcissistiska partnern som blivit tillsagd att hålla sig till spelreglerna på arbetsplatsen kommer hem och sätter igång ett gräl. Narcissisten menar på att det var du som övertalade honom eller henne att börja jobba där i första stället, alltså är det indirekt ditt fel att situationen uppstod. Den narcissistiska kollegan som känner sig förbisedd av chefen ger dig en komplimang som innehåller en förtäckt gliring om din arbetsinsats. Du blir rimligtvis arg och letar efter motargument när den här typen av situationer uppstår. Fullt förståeligt.

Ett annat ord för det som sker är projektion. Narcissisten kan inte ta hand om sina egna jobbiga känslor och ”applicerar” dem därför på någon annan i sin omgivning. Denne någon får bära skott för allt det onda. Och denne någon är förstås du. Den här typen av beteende är förstås jobbigt att bli utsatt för.

Det är vanligt att man går i försvar. Tyvärr är att gå i försvar som att hälla bensin på elden. Ett bättre alternativ som också sätter stopp för diskussionerna är att vägra ta ansvar för sådant som helt enkelt inte är ens eget ansvar. Alltså att vägra gå in i fajten som narcissisten bjuder upp till. Det här förutsätter förstås att du kan och förstår så mycket om personen du har framför dig så att du ser att det finns en annan egentlig orsak till narcissistens beteende. Det här är inte lätt. Men om du vet med dig att du har att göra med en narcissist var uppmärksam nästa gång narcissisten bjuder upp till ett gräl eller en hetsig diskussion. Försök ta ett steg tillbaka. Fundera på om frågan som narcissisten väckt verkligen är ditt ansvar att stå upp för. Behöver du gå i försvar här och nu? Bryt diskussionen om du behöver tid för att sortera dina tankar. Är det verkligen dig det handlar om nu? Eller hör ansvaret hemma någon annanstans? Om du svarar ja på sistnämnda – bryt diskussionen med hänvisning till att det helt enkelt inte är ditt ansvar.