5 saker du som andre förälder med en narcissist kan påverka

Ett barn som växer upp i en narcissistisk familj måste anpassa sig till den narcissistiska förälderns dysfunktion. Anpassningen är nödvändig för barnet för att bli accepterad och älskad av den narcissistiska föräldern. Helt enkelt är anpassningen nödvändig för att få sina behov tillfredsställda. Barnet tvingas uppoffra sin egen person för att vara den narcissistiska föräldern till lags. Som andre förälder med en narcissist gör den här anpassningen förstås ont att se.

Som andre förälder kan du inte, såtillvida du inte sörjer för barnet ensam, råda bot på den skada den andre föräldern orsakar barnet. Vad du däremot kan är att jobba aktivt med är att utvärdera situationer utifrån vad du kan påverka och vad du inte kan påverka. Det här ger dig plötsligt valmöjligheter. På samma gång hjälper det dig att hålla fokus och lägga din energi där den bäst gör nytta – d vs på saker du åtminstone i viss mån har makt över. Det är ju faktiskt där du som andre förälder kan göra skillnad för ditt barn.

Här är 5 saker du som andre förälder har makt över:

  1. Hur du beter dig mot ditt barn. Hur du möter det och speglar det.
  2. Vilka spelregler barnet har att förhålla sig till i förhållande till dig
  3. Hur du kommunicerar med ditt barn
  4. Den stöttning du erbjuder barnet vad det gäller skola, att utveckla intressen och sunda relationer som ger energi
  5. Hur du reagerar på att barnet tycker eller vill olika än dig

Det är helt enkelt i din egen planhalva av föräldraskapet du kan göra den verkliga skillnaden för ditt barn. Fokus i föräldraskapet med en narcissist blir i mångt och mycket att sortera in i vilken kategori saker tillhör. Att ställa sig själv frågor – är det här något jag som andre förälder kan påverka, förhindra eller förbygga? Det här är jättesvårt men såtillvida man inte ensam sörjer för sitt barn handlar föräldraskapet med en narcissist mycket om att hantera de situationer som uppstår och i bästa all att lyckas förebygga skadliga situationer för sitt barn. Det finns ingen karta men ju snabbare man blir på att sortera upp i vilken kategori situationer som uppstår är i desto bättre. Kan jag påverka? Kan jag inte påverka det här?

Med det sagt kommer det likväl göra ont att se sitt barn ta skada men åtminstone jobbar du som andre förälder med det du kan för att förbättra barnets situation.

En reaktion på ”5 saker du som andre förälder med en narcissist kan påverka

Kommentarer är stängda.