När ska vi prata om dig?

Partnern till en narcissist ägnar en stor del av sin vakna tid åt att tänka på den andre. Hur han (eller läs hon) beter sig just nu. Vad han tänker. Om han kommer ändra sig. Om det finns något man kan göra för att påverka den förändringen i positiv riktning.

Med narcissisten är det lätt att det riktiga livet är där borta i ett avlägset sen snarare än att man har det bra här och nu. The best is still to come som det heter på engelska.

Det som händer när allt kretsar kring en person i en relation är förstås att det uppstår en obalans. För omgivningen är den här obalansen ofta ganska lätt att identifiera men mitt uppe i förhållandet kan det vara desto svårare att identifiera. Jag vet en vän som satt hos psykologen och pratade om sin relation. Hon pratade och pratade om sin partner, deras förhållande och hur han betedde sig och inte betedde sig. Psykologen satt tyst och lyssnade länge och väl tills han till slut på kanske session fyra ställde en fråga som gjorde min vän alldeles perplex.

”När ska vi prata om dig”?

Det är väl just det som är så signifikant i narcissistens relationer. I narcissistens värld handlar allt om honom men ganska snart handlar också partnerns värld om enbart han. Man tappar bort sig själv i relationen med en narcissist.

Om du befinner dig i en sådan relation här och nu: fokus behöver förflyttas från honom till dig. Ta det i myrsteg om du behöver det men dina intressen räknas och vad du värdesätter och vill är viktigt. Ta det på allvar. Tappar du bort detta finns det snart inget kvar av dig och utan dig finns det ingen att egentligen ha en relation till.

Tiden är nu att börja prata om dig.