Minimerad kontakt med narcissist vid gemensam vårdnad

Om man har gemensam vårdnad krävs såklart kontakt för att få praktikaliteter kring barnet att fungera. I många fall är ett minimum av kontakt begränsat till sms och mail en nödvändighet tillsammans med en narcissist. Schemabyten för barnet kanske förläggs så att hämtningar och lämningar sker direkt till förskola och skola. Detta eftersom narcissisten ofta är konfliktsökande och annars ständigt hotar att kasta omkull barnets och den andre förälderns vardag.

Narcissisten kan mycket väl i perioder vara nöjd med upplägget lite kontakt. Narcissisten ser ingen egentlig mening i att samarbeta kring barnet om det inte ger narcissisten själv några fördelar. Narcissisten kan också vara djupt missnöjd med upplägget, i perioder eller konstant. En minimerad kontakt förhindrar ju narcissisten från att utöva makt och kontroll över den splittrade familjen.

Det viktiga är att du som andre förälder inte motarbetar umgänget med barnet. Om du motarbetar umgänget och det blir en vårdnadstvist har du mycket att förlora.

Några saker för den andre föräldern att tänka på när strategin är att hålla minimerad kontakt:

  • Se till att hålla din sida av kommunikationen ren. Håll dig till sakfrågor, var transparent och tydlig.
  • Föregå med gott exempel när barnet är hos den narcissistiska föräldern. Med andra ord ring och sms:a inte i onödan och avkräv inte direkta svar.
  • Sätt regler för mobilanvändning och skärmtid i hemmet snarare än att att sätta begränsningar för hur mycket barnet får eller inte får ha kontakt med den narcissistiska föräldern. Reglerna kan du även vara tydlig mot narcissisten med.
  • Bara för att ni har barn ihop betyder inte det att du måste agera telefonjour 24/7. Om du har svarat på en fråga en gång och samma sak dyker upp igen – hänvisa till det svaret och därefter bör det anses vara okej att sluta svara.
  • För större aktuella frågor sätt upp en tid för att diskutera den aktuella frågan med narcissisten. På så vis har du tagit kontroll över diskussionen. Du har gått med på att diskutera den aktuella frågan men satt upp reglerna för var, när och hur ni diskuterar det. Därefter kan ytterligare frågor hänvisas till det tillfället.